Berit Kalgraff går ut av styret i Fagrådet  fra 1.august 2019. Hun har fått ny jobb som avdelingsleder ved en videregående skole i Møre og Romsdal og forlater dermed rusfeltet.

Kalgraff har arbeidet en årrekke i rusfeltet. Hun representerer Klinikk for psykisk helse og rus i Møre og Romsdal HF. Hun har sittet i Fagrådets styre siden oktober 2013. Hun har vært en viktig bidragsyter i styret, ikke minst med den erfaring hun har fra den offentlige spesialisthelsetjenesten både i TSB og psykisk helse.

Vi takker Berit Kalgraff for innsatsen i Fagrådets styre og ønsker henne lykke til i ny jobb.

Siden styret ikke har varamedlemmer vil styret fram til årsmøtet 2020 ha ett medlem mindre. På årsmøtet i 2020 vil det bli valgt en erstatter for henne.