Torsdag 6. november møter han oss igjen.

For første gang som helseminister og en knapp måned etter at han har lagt frem sitt første rusbudsjett. Et budsjett som skal møte alle rusfeltets forventninger for 2015?

Hvor kan veien for rusfeltet kan gå  i 2015 med de føringene som Høie har lagt i budsjettet? Et rusbudsjett som nå tolkes i mange retninger. Flere har påpekt at budsjettet mangler det store løftet, ikke minst i kommunal russektor. Andre peker på at mulighetene for vekst og utvikling er i stort monn lagt inn med den gylne regel i helseregionene hvor rusbehandling skal øke mer enn somatikk.. Bare i Helse-Midt meldes det om 700 millioner i økte rammer. Og at rusfeltet sammen med psykisk helse står først i køen for å bruke av disse. Da må det i helseregionene i alle fall bli flere behandlingsplasser, og ikke færre, både i 2014 og 2015.

Det er derfor kanskje størst usikkerhet knyttet til de føringene som er lagt om opptrapping av det kommunale tiltaksarbeidet i Budsjett 2015. Både med øremerkede og ikke-øremerkede midler?  Den lovede nye Opptrappingsplanen for rusfeltet skal bygges i 2015 og fra alle hold pekes det på at her må kommunalt rusfeltarbeid bli vinneren. Noe som kan bety at kommunene kan vente mer penger i løpet av dette året gjennom for eksempel. Revidert nasjonalbudsjett?

Summen av budsjettvurderingene for 2015 kan derfor fort bli at vi enten får et rusfelt i vekst og utvikling eller et rusfelt som fortsatt  synes det ”går på helsen løs” - også i møte med den ruspolitiske virkeligheten i 2015?    

For at flest mulig nå skal få mulighet til å møte og høre helseminister Høie samt de øvrige 11 plenumsinnleggene og 11 miniseminarene  på årets Rusfagkonferanse i Trondheim har Fagrådet utvidet avtalen med Royal Garden hotell. Noe som gir plass til flere deltakere. Påmelding kan derfor skje frem til 22. oktober etter prinsippet - først til møllen!