Erfaren leder

Formålet med besøket er å lytte til, og diskutere den generelle utviklingen på rusfeltet. Leder ved Behandlingstunet, Marit Myklebust, har vært der siden institusjonen inngikk driftsavtale med Helse Sør-Øst i 2012. Marit kom da fra stillingen som leder ved Gatehospitalet i Oslo. Så det å etablere ny virksomhet, det hadde Marit gjort før. Det kom godt med forteller hun, da stedet hadde stått tomt i noen måneder før Behandlingstunet ble startet.

Gårdsdrift

I tillegg til tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det gårdsdrift ved Behandlingstunet. Det er ammekyr, høner og hester i tillegg til gressproduksjon. Noen av pasientene deltar i gårdsdriften.
- vår erfaring er at dyr og dyrestell har god effekt på en del av pasientene sier Marit Myklebust når hun viser leder rundt på insitusjonsområdet. Et område som er relativt stort og består av flere bygninger. Bygningene fremstår som godt vedlikeholdt. Nå brukes betydelig summer på å pusse opp pasientrommene.

27 avtaleplasser

Institusjonen ligger naturskjønt til, ca 35 km fra Oslo sentrum. Fetsund er en del av Lillestrøm kommune. Behandlingstunet har hatt avtale med Helse Sør-Øst siden 2012 og har 27 døgnbehandlingsplasser med opptil 12 måneders varighet.

- vi er forberedt og skal klare overgangen til inntil 9 måneders oppholdstid sier Marit Myklebust og videre  "Vi erkjenner at oppholdet hos oss bare er et steg på veien i det lange løpet den enkelte skal gjennom."

Behandlingstunet har god tilgang på fagfolk. Nærmest ukentlig kommer det spørsmål til Marit om det finnes mulighet for jobb ved institusjonen. Som mange andre opplever, er det vært noe mer krevende å rekruttere spesialister. Men det er både lege og psykolog med tilstedeværelse.

Utvikling blant pasientene

Fortsatt er flertallet av pasientene voksne menn i 30-40 årene, men det er både yngre og eldre pasienter. I dag er spennvidden fra 22 til 55 år. Det er også tilbud til kvinner og pr nå er det 6 kvinner innlagt. 

Fortsatt er det menn i 30-40 årene som er i flertall blant pasientene ved Behandlingstunet, men det er både yngre og eldre pasienter. I dag er spennvidden fra 22 til 55 år. Det er også tilbud til kvinner og i dag er det 6 kvinnelige pasienter.

Det kommer også flere ikke-etnisk norske pasienter. Det betyr at insitusjonen må utvikle seg og romme de behov denne pasientgruppen har. 

-vi mener også å se at pasientene som har kommet inn de siste årene ikke er blant de mest utslåtte. Det er kokain, piller og alkohol som har vært de mest brukte rusmidlene og flere har vært i arbeid. Marit Myklebust

Pasientrommene renoveres

Jakob, som er pasient ved Behandlingstunet, forteller at han er veldig fornøyd med de nye rommene. De er utstyrt med eget bad og har mye skapplass. Når rommet er ryddig er det også lettere å ha det ryddig i hodet sier han.

Spennende tid

Den første forhandlingsrunden med Helse Sør-Øst er gjennomført. Neste runde skjer i august. Selv Marit må innrømme at det er en spennende tid.

- Vi mener å ha levert et godt tilbud til Helse Sør-Øst, svart ut det oppdragsgiver ønsker og bretter opp ermene for å gi pasientene det de har behov.

Rusfeltets hovedorganisasjon takker for gjestfriheten og den gode dialogen.