Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) informerte på ROP-dagen tidligere i år, at de planlegger å lansere en bok med bedringshistorier fra personer med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse der recovery står sentralt. To av bidragsyterne til denne boken kommer på Fagrådets nasjonale rusfagkonferanse 22.-23. september.

I tråd med gjeldene retningslinjer for ROP lidelser henter fagfeltet stadig oftere inn og vektlegger kunnskap fra brukererfaringer som et nødvendig supplement til klinisk erfaring og litteratur/forskning. De to innlederne på konferansen er erfaringskonsulent ved NKROP Morten Brodahl, og brukerrepresentant for A-larm Tommy Sjåfjell. Innlederne vil dele sitt syn på recovery og  hvilke elementer som gjorde at de opplevde en meningsfull og tilfredsstillende hverdag, bedring og mestring. 

Tommy Sjåfjell er leder av brukerrådet ved Blå Kors Sør og foreleser ofte om brukermedvirkning og den vanskelige brukerrollen. Han har skrevet flere blogginnlegg for Borgestadklinikken og framhever gjerne hva de gode møtene betyr for personer i endringsprosesser. Morten Brodahl  er tilknyttet ulike prosjekter i NKROP, blant annet Bruker-GAP, Ekpertrådet og bokprosjekter. Han har i tillegg en stilling på Solvold, Fossumkollektivet. Morten spiller på mange strenger og vil bidra flere ganger under konferansen.