Boken fra Gyldendal Forlag har vært i handel siden 1. Juli 2016, men ble først lansert 12. September på Litteraturhuset i Oslo. Fagrådet deltok på lanseringen og har valgt boken som gave til alle innlederne ved Fagrådets nasjonale rusfagkonferanse om recovery, 14.-15. September.

Brukerhistoriene er hentet fra brukere ved Amalie Skrams hus i Bergen, ekspertrådet ved NKROP og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. De 14 brukerhistoriene viser 14 ulike veier inn i rusmisbruk og 14 ulike veier ut – og ikke minst 14 viktige faktorer i bedringsprosessen. I tillegg til brukerhistoriene inneholder boken ulike fagfolks refleksjoner rundt historiene og recovery.

Målsetningen med boken er å formidle og anerkjenne kunnskapen og erfaringen som historiene formidler og å gi håp til andre om at det er mulig å komme ut av en vanskelig situasjon sa medforfatter, redaktør ig forsker ved NKROP Anne Landheim på Litteraturhuset. "Et bedre liv" er den første boken i Norge med førstehåndsberetninger om recovery fra rusfeltet.

Spørsmålet «Hva har vært viktig på veien til et bedre liv?» – er utgangspunktet for alle historiene. Bokens grunnmur er anbefaling Nr 37 i ROP-retningslinjen «Personens egne ressurser må støttes under hele behandlingsforløpet på en slik måte at livskvalitet bedres.»

Marit Borg, professor ved Høyskolen i Sørøst-Norge, minnet de nesten 100 frammøtte om at Recovery startet som et oppgjør i brukerorganisasjoner på 1950/1960-tallet, på grunn av at folk opplevde utenforskap og fattigdom, - å bli utestengt fra arbeid og å ikke være ønsket som nabo. 

Nå opplever vi at begrepet i mange sammenhenger blir plukket fra hverandre og satt sammen igjen - drøftet til det ugjenkjennelige og med et spenn av definisjoner. Alt fra at Recovery er en personlig prosess til at det er en sosial prosess som handler om levekår, tilhørighet, muligheter og rettigheter, - eller en god blanding.

Nå ser vi også starten på et nytt opprør sa Borg - "Recovery in the bin" - med bakgrunn i brukere opplever at Recovery har blitt "fanget av tjenestene" - av akademia. Recovery kan ikke kalibreres i resultatmål - eller?

Boken "Et bedre liv" understreker at bedring er å leve bedre liv og at recovery er en langvarig prosess. Mennesker må bli glad i den man er og den man var og kanskje mest av alt erkjenne at et godt liv ikke avhenger av å bli kvitt alle ubehagelige symptomer.

Klart du kan!

God lesning!