Årsmøtet skulle vært holdt 11. mai, men ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Årsmøtet vil bli holdt i Oslo på ordinært vis under til enhver tid gjeldende smittevernregler, men det vil bli åpnet for å delta via digitale plattformer.

Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om gjennomføring, sted, saksliste og påmelding. I denne omgang ber vi om at medlemmene noterer tidspunktet for årsmøtet.

Endelig saksliste sendes ut senest 13. august. Forslag til saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet sendes sekretariatet senest innen 23. juli, men aller helst innen 1. juli.

Les årsmeldingen for 2019-2020 her