I tråd med gjeldende smittevernregler planlegger vi tre egne arrangement på taket av Tyrili Arena i Arendal sentrum under Arendalsuka 2021 (16. - 20. august). Alle arrangementene blir gratis og vil i tillegg streames digitalt.

Fagrådet og Tyrilistiftelsen leier inn et stort telt på taket av Tyrili Arena Arendal i Vesterveien 3. Der leier vi inn en liten scene, stoler, lyd og lys. Vesterveien 3 ligger midt i sentrum, to minutters gange fra Arendal kino.

Inviterer til arrangementer fra 16.-20. august

Også i år vil det være mulig for virksomheter og aktører å leie taket for egne arrangement eller arrangementer i samarbeid med andre. Av hensyn til smittevernreglene vil det bli noen færre enn tidligere. Ta kontakt med Jan Gunnar Skoftedalen for info om leie av takscenen, ledige klokkeslett og priser.

Sammen med Tyrilistiftelsen etablerte Fagrådet debattscenen «Åpen russcene» på Tyrilitaket under Arendalsuka 2019, med mål om å samle arrangementene fra rusfeltet på ett og samme sted.

Flere egne arrangementer

Sammen med samarbeidspartnere som Tyrilistiftelsen og bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet kommer vi snart med invitasjoner til våre arrangementer. Planleggingen er i full gang.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka skal:

  • være en politisk møteplass
  • bidra til engasjement og interesse for politikk
  • bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv

I 2021 er Arendalsuka 10 år og uka vil bli gjennomført, skriver arrangørene på sin nettside. De feirer med ti jubileumsscener og inviterer alle til å delta. Det blir fysiske scener i Arendal og det blir digitale sendinger fra scenene.  

Vær tidlig ute med å bestille dag og klokkeslett

Fram til 1. april har medlemsorganisasjoner i Fagrådet blitt prioritert. Nå kan også andre ta kontakt og her er det førstemann til mølla som gjelder. Leder i Fagrådet, Jan Gunnar Skoftedalen koordinerer timeplanen, så send gjerne en e-post direkte til jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no

I 2019 var det 1261 innmeldte arrangementer på Arendalsuka, 204 stands og 75 200 besøkende. Koronasituasjonen påvirker årets gjennomføring og arrangementetene vil ta hensyn til de nasjonale smittevernreglene som gjelder.