Deltakerne vil få oppleve en bredde av innfallsvinkler knyttet til årets viktige tema; betydningen av arbeid og aktivitet i rusbehandling og oppfølging.

Arbeid for alle!
-
er tittelen på Steinar J. Olsens innlegg på konferansen. Olsen er administrerende direktør i Stormberg og er også gründeren bak Stormberg AS. Olsen har et brennende samfunnsengasjement og mener at alle mennesker fortjener en sjanse uansett hvilken fortid de har. Derfor har Stormberg også satt seg som mål at 25 prosent av de ansatte skal ha en bakgrunn som av en eller annen grunn gjør det vanskelig å få innpass i arbeidslivet. I tillegg brukes 1 % av Stormbergs omsetning på samfunnsnyttige og humanitære formål.

En rekke priser for sitt arbeid
Steinar J. Olsen har drevet egen virksomhet siden han var 16 år gammel og har som gründer opplevd både oppturer og nedturer. Før han startet Stormberg drev han i en årrekke flere butikker innenfor tekstil og sport. Han har mottatt en rekke priser for sitt arbeid; «Leder viser vei» prisen av Rådet for psykisk helse (2006), Female Futures første pris for arbeidsglede: «Helter og forbilder» (2008),  i 2009 ble Stormberg kåret til Norges mest familievennlige arbeidsplass gjennom tildeling av Gullriset fra Norske Kvinners Sanitetsforening, Digital Awards prisen Årets person av New Media Network (2009). I 2017 kåret Nordic Business Forum Steinar J. Olsen til Norges mest Responsible Leader, og i kåringen av Nord Europas Responsible Leaders ble Olsen hedret med en andreplass.

Steinar J. Olsen ble i 2010 utpekt av Arbeidsministeren til å være ambassadør for Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon og har i 2014 - 2017 vært medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd.

Programmet presenterer en stor bredde
Fagrådet har fått mange innspill til programmet og opplever sterkt engasjement fra både spesialisthelsetjeneste, kommuner og brukerorganisasjoner om betydningen av arbeid og aktivitet. Følgelig presenterer programmet en stor bredde i hva som finnes av tilbud på ulike tjenestenivå. Alt fra Stormberg til brukerstyrte tiltak, kommunale tilbud, gode løsninger fra NAV, recovery og IPS i rusbehandling, treningsterapi, musikkterapi, gatemagasin, arbeidsliv og alkohol, selvhjelpsgrupper og mye mer.

Tittel på høstens fagkonferanse er “Å sitte lenge gir ingen hvile – Betydningen av arbeid og aktivitet i rusbehandling og oppfølging”. Konferansen vil foregå i Bergen 4. -5. oktober på Radisson Bryggen hotell Bergen.