Avtalen er, i norsk sammenheng, den første som regulerer tilbudet om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i apotek. Avtalen ­gjelder for det enkelte apotek som er medlem av Apotekforeningen og som har ­akseptert avtale om utlevering av LAR-legemidler og utføring av LAR-tjenester i apotek.

Nasjonale takster og standardisering av tjenestene
Apotekene og de regionale helseforetakene inngikk avtalen 1. juni 2017. Avtalen tilsier at utlevering av LAR-legemidler og tjenester som følger med avtalen skal være landsdekkende. Tjenestene skal dermed være tilgjengelig i alle deler av landet der det er apotek. Apotektjenester for LAR-brukere har tidligere vært uregulert uten pålegg til apotekene om å utføre tjenestene. Innholdet i tjenestene har ikke vært kvalitetssikret og det har ikke vært faste takster.

RHF-ene har finansieringsansvar for LAR
Halvparten av pasientene som benytter LAR, henter ut legemiddelet sitt på apotek. Resten får utlevert legemidlene via kommunen eller LAR-tiltak. RHF-ene har hatt behov for bedre styring av utleveringskostnadene og mer standardisert utlevering av LAR-legemidler. Helsedirektoratet samarbeidet derfor med RHF-ene, Apotekforeningen, brukerforeninger og Statens legemiddelverk om hensiktsmessige godtgjørelseskategorier og har utarbeidet detaljerte oppgavebeskrivelser.

De regionale helseforetakene og Apotekforeningen har kommet frem til satser for de enkelte godtgjørelseskategoriene. Del­utlevering, overvåket inntak og administrasjon, som anses å være ekstraoppgaver, finansieres med egen godtgjørelse.

For å lese mer om godtgjørelseskategorier med tilhørende satser klikk her