Tirsdag 27. oktober var om lag 80 gjester, med ordfører Marianne Borgen i spissen, invitert til å takke av Anne-Lise Kristensens 12 år som pasient- og brukerombud i Oslo og Viken. Blant de inviterte gjestene var styreleder i Fagrådet Anders Dalsaune Jansen og leder Jan Gunnar Skoftedalen.

Kristensen har vært en viktig samarbeidspartner for oss gjennom alle disse 12 årene. Hun har bidratt i en rekke debatter, webinarer og konferanser som vi har arrangert. 

Jeg må nok si at psykisk uhelse og rusfeltet er mine hjertebarn.
Anne-Lise Kristensen

Hun har vært modig, direkte og konkret i sine uttalelser, og har ikke stått tilbake for å utfordre både myndigheter og politikere på deres standpunkter og prioriteringer. Men alltid med dialog og løsninger. 

Med en klok og tydelig stemme har hun bidratt til et forbedret tilbud for personer med rusutfordringer. Takk for arbeidet og samarbeidet.
Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet - Rusfeltets  hovedorganisasjon.

Foruten å takke for arbeidet og samarbeidet, fremhevet Skoftedalen i sin hilsen betydningen av å ha myndighetspersoner som løfter frem og målbærer behovene og rettighetene til innbyggere med rusrelaterte utfordringer. Innbyggere som rett og slett er viet for lite og kanskje feil oppmerksomhet.

Anne-Lise Kristensen starter opp i en nyopprettet stilling i Vestre Viken HF allerede 3. oktober hvor hun får ansvaret for å lede en ny avdeling, som skal arbeide med mer brukerorientert og brukerstyrte tjenester.

Anna Ryymin er ansatt som nytt pasient- og brukerombud i Oslo og Viken fra 1. oktober 2022. 

Se intervju med Anne-Lise i Rus & Samfunn fra 21. september 2022