På grunn av den ekstraordinære situasjonen knyttet til covid-19, har Helse- og omsorgsdepartementet bedt om månedlige rapporter for mars og april, om aktivitetsutviklingen i spesialisthelsetjenestene og for tjenester med refusjoner fra Helfo.

Rapporten sammenligner aktiviteten i mars 2020 med aktiviteten i mars 2019.

I somatikk og psykisk helsevern er det meldt om nedgang i aktivitet, mens i Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) er aktiviteten stort sett opprettholdt. Tallene er nasjonale og aggregerte. Slik sett sier de ikke noe om at enkeltpersoner kan ha fått utsatt eller endret sitt tilbud. Noe av nedgangen innenfor psykisk helsevern kan være tilbud til ruspasienter. Dette fanger ikke rapporten opp.

Det er innrapportert flere døgnopphold i 2020 enn i 2019. Økningen skyldes manglende innrapportering fra Oslo universitetssykehus (OUS) i mars 2019.

Poliklinikk melder om det samme nivået som i 2019. Hvis det mangler innrapportering på poliklinikk fra OUS i 2019 vil det bety at antall polikliniske konsultasjoner er noe lavere i 2020 enn i 2019.

Tilbudene er opprettholdt
Fagrådet laget tidligere en sak som stort sett bekreftet dette inntrykket. Forrige uke skrev vi om Renåvangen og Tyrili, som begge forteller at de har få avbrudd i behandlingen. Dette bidrar til at tallene på aktivitetsmål fortsatt er høye.

Beredskap
Årsaken til nedgangen i aktivitet innenfor spesialisthelsetjenesten skyldes IKKE pasienter innlagt med covid-19, men innføringen av omfattende tiltak for å hindre spredning av covid-19 og opprettholdelse av nødvendige helse- og omsorgstjenester.

25. mars ble det gitt råd om prioritering av helsehjelp i Norge under koronakrisen. Etter påtrykk fra mange organisasjoner på rusfeltet, deriblant Fagrådet, ble det gitt råd om at innleggelse av ruspasienter skal opprettholdes så lenge smittevernreglene kan følges.