Appen er utarbeidet i samarbeid med regionale verneombud (RVO) for å sikre at den når målgruppen. Samarbeidsprosessen har skapt enighet og forståelse for at temaet er relevant og aktuelt for både arbeidstaker- og arbeidsgiver – samarbeid i alle ledd! I materiellet inngår også en brosjyre "Veileder i nulltoleranse".  Den gir tips og ideer om arbeidet med interne kjøreregler rundt bruk av rusmidler.  

Det ble under lanseringen særlig presisert behovet for sikkerhet på arbeidsplasser innen bygg og anlegg og ivaretakelse av arbeidere med et rusproblem. Det ble også presisert at rusforebygging på arbeidsplassen er en del av HMS arbeidet. Derfor har store aktører innenfor bygg og anlegg som Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet bidratt med ressurser for å få dette verktøyet lett tilgjengelig. Under lanseringen ble det også presisert at verktøyet lett kan overføres til andre bransjer.

Appen kan lastes ned ved å søke på akanapp.no