Lundberg kommer fra NAV Oslo, men har lang erfaring fra rusfeltet og bymisjonen. Hun var i mange år leder ved A-senteret i Oslo.

Kirsten Frigstad har vært leder ved 24SJU siden oppstarten i 2009. Frigstad ble plukket ut til å etablere 24SJU etter at tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen ba bymisjonen om å gi et tilbud til den mest belasta gruppen i Oslo. Pengene ble gitt direkte til bymisjon. Frigstad kom da fra stillingen som leder for Natthjemmet til Kirkens bymisjon i Oslo. I 2014 ble hun valgt til styreleder i Fagrådet.

Aino Lundberg var leder ved A-senteret i Oslo fra 2002 frem til 1. mars 2018. Hun begynte da i Fylkesavdelingen NAV Oslo, som avdelingsdirektør for utvikling og kommunikasjon. Nå drøye to år senere er hun tilbake i rusfeltet og bymisjon. Hun begynner i stillingen 2. juni.

I forbindelse med at hun sluttet som leder ved A-senteret i 2018, hadde vi et intervju med henne. Den gang sa hun; Tverrfagligheten er eneste håp for rusfeltet. Nå får hun en anledning til jobbe videre for dette til glede for en belastet gruppe i Oslo.

Fagrådet ønsker Aino Lundberg velkommen hjem!!