Fagrådet er glad for å presentere administrerende direktør i Helse Bergen og styreleder ved Oslo Universitetssykehus, Stener Kvinnsland, som en av innlederne under Fagrådet Nasjonale Ruspolitiske seminar i Oslo 8.mai; Pasientenes helsetjeneste - hva betyr det for rusfeltet?  Kvinnsland var også medlem i Prioriteringsutvalget som leverte sin utredning til helseminister Bent Høie for noen uker siden; Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten.

Stener Kvinnsland uttalte i forbindelse med Prioriteringsutvalget at rusavhengige er de tause taperne i helsetjenestens prioriteringsdebatt. - Jeg tenker med forferdelse på hvordan vi har behandlet ruspasientene sa Stener Kvinnsland i den sammenhengen. Videre sier han «vi må sikre de tause taperne en stemme» og «vi kan ikke ha det slik at det er de som roper høyest som får, og ikke dem som trenger det mest».

I 2014 ble Kvinnsland kåret til årets helseleder av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH). Dagens medisin kåret i november Stener Kvinnsland som den 9. mektigste helseleder i Norge.

Så kom til Oslo og Oslo kongressenter 8.mai, hør administrerende direktør i Helse Bergen Stener Kvinnsland reflektere over hva helsetjenesten må gjøre for å sikre de rusavhengige en god plass i pasientenes helsetjeneste.