Anonyme Alkoholikere ble grunnlagt i USA i 1935 av Bill W. og Dr. Bob, begge omtalt som "håpløse alkoholikere". Sammen startet de et behandlingsprogram som har hjulpet en mengde mennesker til å finne edruskap og sinnsro (Buddy T. om AA, 2020).

Den første AA- gruppen ble etablert i Oslo under navnet Janus 2. Den 17. mars 1948 skjedde det samme i Bergen. Da ble gruppen Anoal grunnlagt, skriver AA i en pressemelding.

Møtet mellom grunnleggerne, som fant sted i mai 1935 i Akron Ohio, har resultert i et verdensomspennende felleskap av rehabiliterte alkoholikere som fortsetter å bringe håp til den alkoholikeren som fortsatt lider.
AA

AA i Norge har et nettverk av 175 grupper med i underkant av 2000 medlemmer som ukentlig gjennomfører over 200 møter.

AA er et fellesskap av kvinner og menn som deler sine erfaringer, sin styrke og sitt håp med hverandre, for at de kan løse et felles problem og hjelpe andre i å friskne til fra alkoholisme. Den eneste betingelsen for medlemskap, er et ønske om å slutte å drikke. Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA-medlemskap. AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller institusjon.
anonymealkoholikere.no

Vi gratulerer med jubileumet!