Gjennom tiårsperioden som er undersøkt døde 1224 personer av overdose av reseptbelagte opioider, og 1432 personer døde av overdoser av andre stoffer, som heroin. Studien fra FHI og UiO er basert på data fra det sentrale helseregisteret i Norge, og er en del av et prosjekt finansiert av Forskningsrådet der tema er hvordan vi kan unngå en opioid-epidemi i Norge.

Norge ligger høyere enn andre skandinaviske land når det gjelder forskriving av reseptbelagte opioider, skriver NRK.

I 2020 fikk 555. 000 personer, om lag 10 prosent av befolkningen, utskrevet smertestillende opioider. Det er spesielt en økning i bruken av smertemedisinen oksykodon, som står for økningen. I 2020 fikk 63. 000 nordmenn utskrevet oksykodon. Oksykodon er virkestoffet i medisinen OxyContin.

Parallelt har tallet på overdoser fra reseptbelagt smertemedisin økt, og siden 2016 har sterke smertestillende piller vært den vanligste årsaken til overdosedødsfall i Norge, forteller forskerne ved FHI.

Leger må framover bli mer bevisst den nye risikogruppen av eldre kvinner. Vi håper det snarlig blir en selvfølge at legene vurderer nalokson hver gang hen skriver ut sterke opioider. Stigmaet ville blitt mindre om forskrivningen av nalokson fikk en mer naturlig plass - samtidig ville informasjonen om overdosefare komme naturlig inn i alle legekonsultasjoner. 

De viktigste funnene i studien er oppsummert: 

De som døde av overdose med reseptbelagte opioider:

  • var eldre og oftere kvinner, sammenlignet med den andre gruppen med overdosedødsfall.
  • hadde høyere forekomst av kroniske smerter og cancer.
  • brukte tre ganger så mye opioider foreskrevet av legen, som den andre gruppen med overdosedødsfall.
  • hadde oksykodon og fentanyl som de vanligste pillene som var skrevet ut, mens kodein var vanligst i den andre gruppen.
  • hadde sjeldnere mentale lidelser, eller tidligere kjent avhengighet, enn i den andre gruppen. 

Ulik tilnærming?

Helsedirektoratet arbeider denne høsten med å revidere nasjonal overdosestrategi. Kunnskapen fra denne studien må bidra til flere spor, og ulik tilnærming, i det videre arbeidet med å redusere antall dødsfall. Det kan gjerne samles i en felles strategi, men det er viktig for å forstå ulikhetene (og likhetene). Den generelle oppfatningen og omtalen er at  overdosedødsfall rammer mennesker som bruker illegale rusmidler eller legemidler på en ikke foreskrevet måte.