Fagrådet samler bredden og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet fagfelt gjør oss sterkere i viktige saker.

Våre 11 nye medlemmer representerer til sammen 32 enheter.

De 11 nye medlemmene er:

 • Fyrlyset, Frelsesarmeens Rusomsorg 
 • Stavanger Universitetssykehus HF, avdeling for rus og avhengighetsbehandling (8 enheter)
 • Idretten Skaper Sjanser
 • Omegastiftelsen
 • Unicare 12-trinn
 • Kristiansand Konsult
 • Preventio
 • Trondheim kommune, Uteseksjonen
 • Stavanger kommune, Utekontakten
 • Akershus Universitetssykehus HF, ARA Avdeling rus og avhengighet (8 enheter)
 • Sørlandet Sykehus HF, ARA  Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (8 enheter) 

Antall medlemmer kan telles på to måter

Vi knytter 143 virksomheter sammen som alle har selvstendige medlemskap. Eksempler på én virksomhet er Tyrilistiftelsen (med sine ni enheter), Kvinnekollektivet Arken (én enhet), Haukeland Universitetssykehus – avdeling for rusmedisin (fem enheter) og Velferdsetaten (30 enheter). Disse teller fire av våre 143 medlemmer.

Teller vi antall institusjoner, organisasjoner og enheter som faller inn under hvert enkelt medlemskap er vi nå oppe i over 220 aktører. Tilsammen snakker vi om ca 6000 årsverk. I tillegg kommer en rekke frivillige og medlemmer i den enkelte virksomhet.

Nye medlemmer i 2020 var:
Velferdsetaten Oslo kommune 
Barn av rusmisbrukere, BAR
Frelsesarmeens Rusomsorg, Den Åpne Dør, FaBo, Fagerborg, Gatehospitalet og Jobben
Lier kommune, psykisk helse og rus
Back in the ring
Guttorm Toverud Consulting

Hvem kan bli medlem?

Tiltak, virksomheter og organisasjoner som har personer med avhengighet og/eller rusproblemer som sin målgruppe kan bli medlem. For eksempel spesialisthelsetjeneste, kommune, stiftelse, forsknings- og undervisningsinstitusjon, helseforetak, bedrift, bruker- og/eller pårørendeorganisasjon.

Alle blir hørt

Fagrådet samler bredden i rusfeltet og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet rusfelt gjør oss sterkere i viktige saker. Som medlem kan en komme med innspill og påvirke hva som er prioriterte oppgaver for oss og hva som skal være vår holdning i ulike saker. Alle blir hørt i Fagrådet.

Medlemsfordeler

Fordelene ved medlemskap er mange. Noen eksempler er å:

Hvis din virksomhet ennå ikke er medlem, benytt muligheten i dag.

Det er gratis kontingent resten av året! Ønsker dere et tilbud eller har andre spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Se oversikt over alle våre medlemmer ved å klikke her.