Årets nykommer i bekjempelse av overdoser

Publisert i Fagrådet

Årets nykommer i bekjempelse av overdoser

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har premiert Romerike fengsel som “årets nykommer” i Nalokson-prosjektet. Gjennom prosjektet lærer de innsatte å bruke nesespray mot overdoser. 

SERAF drifter naloksonprosjektet (stoppoverdoser.no) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Nalokson er et velkjent virkestoff som brukes som motgift ved opioidoverdoser.

Romerike var det fengselet som i løpet av en tremånedersperiode hadde flest utdelinger av Nalokson. Prosjektgruppa i fengselet er tverrfaglig sammensatt av representanter for kriminalomsorgen, tilbakeføringsorganisasjonen Wayback og helseavdelingen i fengselet.

Gruppa rekrutterte i løpet av fjoråret 55 innsatte til å delta i prosjektet, med tilbud om opplæring i hjerte- og lungeredning, informasjon om overdoserisiko og bruk av nesespray.

I Serafs begrunnelse for premieringen heter det at «fengselet har virkelig tatt overdoseforebygging med storm etter at de kom inn i kriminalomsorgens overdoseprosjekt. I tillegg har de omfavnet og tilpasset naloksonutdeling til de som løslates på en svært god måte».

Nalokson er siden starten på prosjektet blitt brukt i mer enn 2000 overdosesituasjoner.

Se instruksjonsvideo for bruk av nalokson nesespray

Les mer på stoppoverdoser.no

Oslo 10. februar 2020

Foto: Kristin Halvorsen

Tilbake til forsiden

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies