Fagrådet og Tyrilistiftelsen leier inn et stort telt på taket av Tyrili Arena Arendal i Vesterveien 3. I tillegg leier vi inn en liten scene, stoler og  lyd og lys. Leie blir beregnet ut fra kostpris. 

Vi planlegger vi fire egne arrangement på taket av Tyrili Arena i Arendal sentrum under Arendalsuka 2022. Alle arrangementene blir gratis og vil i tillegg streames digitalt.
Du kan se programmet ved å klikke her.

Vesterveien 3 ligger midt i sentrum, to minutters gange fra Arendal kino.

Inviterer til debatter, samtaler og foredrag tre dager i august

17 virksomheter og aktører har så langt leid taket for sine arrangementer. Ta kontakt med jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no for info om leie av takscenen, ledige klokkeslett og priser.

Sammen med Tyrilistiftelsen etablerte Fagrådet debattscenen «Åpen russcene» på Tyrilitaket under Arendalsuka 2019, med mål om å samle arrangementene fra rusfeltet på ett og samme sted. I 2022 er også Kirkens Bymisjon med som medarrangør.

 

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka skal:

  • være en politisk møteplass
  • bidra til engasjement og interesse for politikk
  • bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv

Vær tidlig ute med å bestille dag og klokkeslett

For å få de tidspunktene dere ønsker må dere være tidlig ute. Her er det førstemann til mølla som gjelder. Leder i Fagrådet, Jan Gunnar Skoftedalen koordinerer timeplanen – så send gjerne en e-post direkte til han: jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no

I 2019 var det 1261 innmeldte arrangementer på Arendalsuka, 204 stands og 75 200 besøkende.