Arbeidsmanual tvang hol. kap 10

ARBEID§MANUAL for bruk av tvang etter helse- og omsorgstj.l. §§ 10-2, 10-3 og 10-4

Saksbeskrivelsene i manualen er konstruerte, men bygger på reelle hendelsesforløp. Spørsmål om arbeidsmanualen rettes til: Kielland@rusfeltet.no

NB – Arbeid§manualen er bygget opp etter et konsept som krever perm med nummererte skilleark som viser til de ulike fanene. Sidene er ikke nummererte og henvisninger er basert kun på fanenummer. (Du trenger: 1 ringperm, 1 pakke skilleark, nummerert 1-20. Hvert punkt under her legges under respektiv fane i ringpermen).

Innhold (faner)

Forside

1.Lov om helse- og omsorgstjenester kap. 10

2. Lov om barneverntjenester kap. 7

3 a. Skjematisk oversikt; Beslutningsprosess

3 b. Etiske dilemma ved bruk av tvang

4. Rutinebeskrivelse; Saksbehandling internt

5. Huskeliste; Momenter til saksfremlegg

6 a. Samtykkeskjema

6 b. Samtykke til innleggelse etter 10-4, første avsnitt

6 c. Samtykke til innleggelse etter 10-4, andre avsnitt

7 a. Innhenting av opplysninger etter § 10-2

7 b.Innhenting av opplysninger etter § 10-3

7 c. Innhenting av opplysninger uten samtykke

7 d. Tilbakemelding på bekymringsmelding fra pårørende

8 a. Midlertidig vedtak etter § 10-2

8 b. Anmodning om godkjenning av midlertidig vedtak

9. Midlertidig vedtak etter § 10-3

10. Eksempel; Fullmakt til institusjon

11 a. Individuell plan

11 b. Kriseplan

12. Eksempel; Tiltaksplan

13. Rutinebeskrivelse; Kontakt med advokat

14. Saksframlegg fylkesnemnd

15. Innkalling vitner

16. Videreføring av vedtak etter § 10-3

17. Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer IS-2355, utgitt 19.12.16

18 a. Nasjonal oversikt over institusjoner (pr.12/2018)

18 b. Oversikt over fylkesnemndene

19. Lov om spesialisthelsetjenesten §§ 2-1a

Lov om spesialisthelsetjenesten §§ 3-12 til 3-16

Lov om pasientrettigheter § 2-4

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern kap. 1-4 

20. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer

Prosedyrer for rusmiddeltesting, Veileder IS-2231

 

Se undervisningsvideoen “Tvang på 19 minutter” her:

Personvern og cookies