Actis uttaler seg feilaktig om Fagrådet

Publisert i Fagrådet

Actis uttaler seg feilaktig om Fagrådet

Generalsekretæren i Actis, Mina Gerhardsen, skriver i et debattinnlegg i Dagbladet 22.november  at det er lite meningsfylt å sammenligne Actis og Fagrådet. Bakgrunnen for uttalelsen er en pågående debatt mellom leder i Normal, Ester Nafstad, og Gerhardsen. I sitt innlegg kommer Gerhardsen med feilaktige påstander om Fagrådet. Påstander som vanskelig kan stå uimotsagt.

Fra Fagrådets side finner vi det meningsfylt å sammenligne organisasjonene. Actis og Fagrådet er de to eneste paraplyorganisasjonene på rusfeltet og de er begge interesseorganisasjoner.

Gerhardsen skriver i sitt innlegg 22.november at Actis er en demokratisk organisasjon mens Fagrådet er en sammenslutning. Fagrådet er en demokratisk organisasjon hvor årsmøtet vedtar en arbeidsplan som er utgangspunktet for vårt arbeid. Hun skriver videre at «Actis representerer 30 frivillige organisasjoner som jobber med forebygging, brukere, behandling, pårørende og politikk. Fagrådet er en sammenslutning som også har statlige kompetansesentre og kommunale behandlingstilbud som medlemmer. De er en viktig møteplass og konferansearrangør, men er ikke på samme måte en paraplyorganisasjon for frivillig sektor.» Actis representerer 30 frivillige organisasjoner, Fagrådet representerer 86 frivillige og ideelle organisasjoner som arbeider med forebygging, brukere, behandling, pårørende, forskning og undervisning og politikk. Så hvis størrelsen teller har Fagrådet 3 ganger flere medlemmer fra frivillig ideell sektor enn Actis. Det er få, om noen, områder som Actis arbeider på som ikke også Fagrådet eller Fagrådets medlemmer arbeider på.

Ja, Fagrådet har også medlemmer fra kommunal og statlig sektor noe som bidrar til en økt forståelse for kompleksiteten for det arbeid som skal og må gjøres på rusfeltet.

Det som skiller organisasjonene er at Actis har tatt et ideologisk standpunkt i forhold til ruspolitikk mens Fagrådet representerer bredden i rusfeltet og er ideologisk nøytrale. Fagrådet bygger sine uttalelser på kunnskap, forskning og brukererfaringer.

Samlet har Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon 118 medlemmer som representerer over 150 virksomheter og mottar kr. 1 850 000 i støtte fra Helsedirektoratet etter søknad. Actis med sine 30 medlemmer er i Statsbudsjettet for 2017 foreslått bevilget 14,3 millioner kroner, altså 6 ganger så mye som Fagrådet. Det skal ikke Actis ha kritikk for, men det er betimelig å spørre offentlig myndigheter om dette er berettiget og demokratisk begrunnet eller om det kun er resultat av gammel praksis?

Fagrådet anerkjenner Actis som organisasjon og er ikke i tvil om at de har en plass og en stemme i rusfeltet, men mener de har fått for stor plass i forhold til sin medlemsmasse. Vi har like, og ulike roller, og bør kjempe side om side for en bedre ruspolitikk, men det krever en korrekt beskrivelse fra generalsekretæren i Actis når hun beskriver Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Oslo 30.november 2016

 

 

5 Kommentarer

 1. Usmakelig av Actis å feilinformere så grovt om Fagrådet og samtidig forvalte over 14 millioner inn i en organisasjon som er så lite representativ sammenlignet med Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. Tordenskjolds soldater er et uttrykk for hvordan Actis kan se ut som om de er langt flere enn virkeligheten og hvordan de med ansatte medarbeidere nesten i hopetall kan fremstå som om de gjennom det blir mer representativ. Noen vil si at den mangelen på fornyelse i ruspolitikk i takt med nye utfordringer er blitt hindret gjennom Actis sin statlige overbetaling som muliggjør fortsatt feilinformasjon om både politikk og rusfeltet.

 2. Ja, da er det bare å vente på svar fra Mina, men det vil vel lyde som følger: “det er påtide at vi framsnakker hverandre”.

 3. Et spørsmål – disse 118 virksomhetene, hvordan telles eller regnes disse? På listen deres over medlemmer ser jeg for eksempel at flere ulike regionale enheter av Blå Kors er listet opp, telles da Blå Kors som ett medlem, eller hvert regionale senter som ett? Etter hva jeg vet om Actis teller de kun nasjonale organisasjoner som medlemmer. Skulle de også regnet med regionale, fylkesvise og lokale enheter, ville vel antallet langt oversteget 118, vil jeg tro.

  Det kan vel også innvendes mot dette innlegget – uten at det trenger å være av store betydning – at det kan tenkes forskjeller på demokrati og demokrati. Actis sine medlemsorganisasjoner er i stor grad medlemsorganisasjoner, altså hvor enkeltpersoner melder seg inn i en organisasjon, og utøver demokratisk påvirkning på organisasjonen gjennom årsmøter, både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Etter hva jeg kan se av medlemslisten til Fagrådet er medlemmene der i liten grad den type organisasjoner. Hvorvidt Fagrådet i seg selv eller Actis i seg selv er demokratiske ved at paraplyorganisasjonens egen drift styres av medlemmene, behøver dermed likevel ikke være det sentrale.

  Begge disse momentene kan også bidra til en annen vekting av organisasjonene opp mot hverandre enn en ren tallsammenligning av medlemsorganisasjoner i paraplyen.

  • Hei Eivind
   Fagrådet har 118 virksomheter og organisasjoner som betaler medlemskontingent i Fagrådet. For Blå Kors er hver regional enhet medlem. Blå Kors har betydelig flere steder som nyter godt av medlemskapet enn de regionale enhetene.Samlet utgjør disse 118 virksomhetene et betydelig større antall lokasjoner, f.eks har Tyrilistiftelsen 9 ulike behandlingssteder men et medlemskap i Fagrådet. Vi ønsker i vårt innlegg å påpeke at Fagrådet er en demokratisk organisasjon slik Actis er det. I Gerhardsen sitt innlegg insinuerer hun ar Fagrådet ikke er det. Videre ønsker vi å vise at det ikke er slik at Actis er større på frivillighet enn Fagrådet. Mange av Actis sine medlemmer er også medlemmer i Fagrådet så vektingen er nok ikke så gal allikevel. Men dette er ingen konkurranse, vi peker på forhold som vi mener er urettferdig. Utover dette ønsker vi Actis alt godt. Jan Gunnar Skoftedalen, Leder i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

   • Takk for svar 🙂 Mvh Eivind

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies