20 personer på studietur til Wien

Publisert i Fagrådet

20 personer på studietur til Wien

Hvert år arrangerer Fagrådet studietur for alle medlemsvirksomhetene for å bygge nettverk, hente inspirasjon og erfaringer fra andre land.
I 2016 gikk turen til Roma. Onsdag 7. juni reiste Fagrådet sammen med 20 ansatte og ledere i medlemsvirksomhetene til Wien i Østerrike.

Bredden av rusfeltet deltar gjennom representanter fra kompetansesentre, offentlige helseforetak, kommuner, private ideelle institusjoner og brukerorganisasjoner.

Ruspolitisk har Wien vært mye i media de siste årene. Mye på grunn av at FNs narkotikakommisjon har sete her, – og at kommisjonen fra 2016 er ledet av den norske ambassadøren Bente Angell-Hansen. På studieturen møter vi henne og får et møte med United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). UNODC er spesielt interessant å besøke nå med tanke på den politiske diskusjonen i Norge knyttet til avkriminalisering.

Turen dreier seg ikke kun om storpolitikk. Vi får se flere spennende lokale tiltak i Wien. Deltakerne får et innblikk i et nytt, unikt og innovativt behandlingsprosjekt kalt “Alkohol 2020”. De vil også få presentert kompetansesenteret for syntetiske og nye narkotiske stoffer “Checkit!” Vi vil også få omvisning på Schloss Johnsdorf – senter for avhengighetsbehandling.

Deltakerne vil få presentert Østerrisk ruspolitikk og forebyggingsstrategier og besøke det sosialmedisinske veiledningssenteret “Das jedmayer” ved “Suchthilfe Wien”. Vi ser fram til lærerike dager.

Wien 7. Juni 2017

Foto: Torhild Kielland

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies