Studieturer

Studietur til Wien Østerrike 7. – 13. juni 2017
Årets studietur for ledere og ansatte i medlemsvirksomhetene gikk til Wien Østerrike 7. -13. juni 2017. Vi besøkte den norske ambassaden, UNODC (FNs kontor for narkotika og kriminalitet) og flere offentlige og private tiltak i og rundt Wien.
Les mer om studieturen her…

Studietur til Roma Italia 1. – 7. juni 2016
Årets studietur for ansatte og ledere i medlemsvirksomhetene gikk til Roma Italia 1. – 7. juni 2016. Vi besøkte den norske ambassaden i Roma som ga oss overblikk over Italias økonomiske situasjon, flyktningkrisen, eldrebølgen og mafiaens posisjon. Videre besøkte vi både private og offentlige tiltak/institusjoner i og rundt Roma.
Les mer informasjon om studieturen her…

Studietur til Madrid Spania 10.-16. juni 2015
Årets studietur for ansatte og ledere i medlemsvirksomhetene gikk til Madrid Spania 10.-16. juni 2015. Vi besøkte Helsedepartementet i Spania og fikk en generell oversikt over den spanske ruspolitikken. Videre besøkte vi både private og offentlige tiltak, behandlingstiltak og skadereduserende tiltak i og rundt Madrid.

Studietur til Zûrich Sveits 11. – 17. juni 2014
Årets studietur for ansatte og ledere i medlemsvirksomhetene gikk til Zûrich Sveits 11. – 17. juni 2014. Vi fikk en innføring i ruspolitikken i Sveits fra nasjonale myndigheter og vi besøkte ulike tiltak innenfor behandling og skadereduksjon. Der ble også et besøk på en heroinklinikk.
Les Informasjon her: Program 2014

Studietur til Helsinki Finland 5. – 11. juni 2013
Årets studietur for ansatte og ledere i medlemsvirksomhetene gikk til Helsinki 5. til 11juni. Vi besøkte det finske sosial- og helsedirektoratet som ga innblikk i finsk ruspolitikk. Vi besøkte forskningsinstitutt, ulike tiltak innenfor behandling, rehabilitering, bolig, lavterskel og vi så hvordan Finland jobber med rusforebyggende arbeid.
Les invitasjon her: Program 2013

Studietur til Havana og Cuba 22. – 27. mars 2012
Ruspolitikk, Behandling, Forebygging, Samhandling, Kompetanse, Ungdomsklinikk, Klinikk for menn og kvinner i behandling, bydelspoliklinikker, forebyggingssenter samt oppfølging i samarbeid mellom lokalsamfunn og klinikk var noe av innholdet i Fagrådets studietur til Havana og Cuba 22. – 27. mars 2012. I tillegg til en innføring i den anerkjente cubanske helsepolitikken generelt og ruspolitikk spesielt.
Program se her: Program studiebesøkene i Cuba

Studietur 2011 til Portugal og Lisboa-området 15. – 17. juni 2011

Vi besøkte: Koordineringsenheten for politikk- og tiltaksapparatet, nemdene som møter narkotikabrukere med hjelpetiltak fremfor straffetiltak, behandlingstiltak, poliklinikker og døgnklinikker som gir direkte tilgang til behandling uten ventetid, lavterskeltiltak, tiltak for skadereduksjon, Emcdda (European monitoring center for drug and drug addiction). Det var lagt opp til 25 deltakere og kun medlemsvirksomheter kunne melde på deltakere.
Program se her: program deltakere
Referat se her: Presentasjoner fra studietur Lisboa

Studieturen 2010 gikk til Stockholm 8. – 10. september 2010
Studieturen ble arrangert fra 8. til 10. september 2010. Tema for studieturen var: Forebygging, straff og behandling. Sverige har valgt å legge seg på en mer restriktiv linje i narkotikapolitikken enn de andre nordiske landene. De sier selv følgende om reaksjonene de får: Några är starkt kritiska (Bokhout van Solinge 2004), medan andra håller den för framgångsrik (United Nations Office on Drugs and Crime 2006). Vi vil legge opp til en tur med variert innhold, hvor både narkotikapolitikk, forebygging, straff og behandling blir berørt.
Program se her: Program 2010
Referat se her: Referat fra studietur 2010

Studietur til London 8. – 13. september 2009
Fagrådets studietur gikk i år til London. Programmets faglig innhold var rettet mot behandling i Storbritannia, heroinassistert behandling og kvalitetsforbedring.
Program se her: Program 2009
Referat fra studieturen til London: Referat fra studietur til London

Fagrådet arrangerte studietur til Krakow 10.- 16. september 2008
Det var lagt opp et program med blant annet besøk i Monar House – therapeutic community model GWAN House og Project Drop in Centre – shelter for homeless drug addicts.
Les mer om programmet: Studietur 2008
Les referat fra studieturen til Krakow: Referat fra studieturen Krakow Sept08

Personvern