Fysisk trening i behandling

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for psykisk helse har gjennom prosjektet «Den gode hjertebanken» undersøkt hvor og hvordan fysisk aktivitet og trening tilbys i behandlingen av rusproblemer og/eller psykisk sykdom. Noen eksempler kan du lese i nettbrosjyren.

Prosjektet «Den gode hjertebanken» ble igangsatt i 2017 med midler fra Helsedirektoratet. I løpet prosjektperioden har fagrådene for landets helseregioner fått besøk av Rådet for psykisk helse og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, hvor temaene har vært;
– hvordan integrere fysisk aktivitet i behandlingen
– hvordan gi et mer systematisk aktivitets- og treningstilbud

Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser lever 15- 20 år kortere enn den friske befolkningen og vi må sørge for bedre behandling og helsehjelp. Vi har mye kunnskap om hvordan fysisk aktivitet gir god helseeffekt, men flere må bidra til å tilby dette systematisk i behandling og oppfølging.

Personvern