Fysisk aktivitet i behandling

Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser lever 15- 20 år kortere enn den øvrige befolkningen. Ikke på grunn av sine psykiske problemer eller rusproblemer, men på grunn av dårlig fysisk helse og ubehandlede somatiske lidelser. Pasientene har fram til nå fått dårligere behandling for somatiske lidelser enn resten av befolkningen.

Årsaker kan være:
– Livsstilsfaktorer som lite fysisk aktivitet, røyking og dårlig kosthold
– Underbehandling av hjerte- og karsykdom
– Pasientene får færre tilbud om somatisk utredning og oppfølging
– Det tar lengre tid fra sykdom oppdages til en eventuell operasjon

Holdninger må endres og helsefeltet må øke prioriteringen av denne målgruppen og sørge for bedre behandling og helsehjelp. Vi har mye kunnskap om hvordan fysisk aktivitet gir god helseeffekt, men flere må bidra til å tilby dette systematisk i behandling og oppfølging.

Livsstilsendringer er nødvendige, og det trengs mer forskning for å dokumentere hvilke tiltak som kan ha mest effekt for å få bedre kosthold og mer fysisk aktivitet.

Mennesker som har en ruslidelse i tillegg til alvorlig psykisk lidelse, har enda lavere forventet levealder. Forskning har vist at dersom pasienter med schizofreni, bipolar lidelse og depresjon har en samtidig ruslidelse, dobles dødeligheten.

Fysisk trening er forventet inn i pakkeforløpene for rus- og psykisk helse.

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for psykisk helse har gjennom prosjektet “Den gode hjertebanken” undersøkt hvor og hvordan fysisk aktivitet og trening tilbys i behandling av rusproblemer og/eller psykisk sykdom. Noen eksempler kan du lese i nettbrosjyren.

Prosjektet “Den gode hjertebanken” ble igangsatt i 2017 med midler fra Helsedirektoratet. I løpet prosjektperioden har fagrådene for landets helseregioner fått besøk av Rådet for psykisk helse og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, hvor temaene har vært;
– hvordan integrere fysisk aktivitet i behandlingen
– hvordan gi et mer systematisk aktivitets- og treningstilbud

PDF av brosjyren “Den gode hjertebanken” 

Les også:
Fysisk trening som integrert del av rusbehandlingen

Personvern og cookies