Pakkeforløp for rus og psykisk helse på høring

Publisert i Fagrådet

Pakkeforløp for rus og psykisk helse på høring

De tre første pakkeforløpene for rus og psykisk helse er nå sendt ut på høring. Høringsfrist er 1. Oktober. Fagrådet oppfordrer aktører og virksomheter i rusfeltet til å levere høringssvar som kan bidra til å gjøre forløpene så gode som mulig.

Hvilke pakkeforløp kommer først?
De tre første pakkeforløpene er:

– Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
– Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne
– Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge

Hva er pakkeforløp?
– Pakkeforløp er et utviklingsarbeid og utarbeides i tett samarbeid med brukere og fagmiljø i alle relevante tjenester. Pakkeforløp skal bidra til økt fokus på pasientens ressurser, bedre samhandling og likeverdig behandling. Brukermedvirkning er sentralt i arbeidet og må sikres om vi skal få til bedre tjenester for pasienter og pårørende, skriver Helsedirekoratet på sin nettside.

Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normgivende forløp for utredning og behandling. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer og veiledere der disse finnes, alternativt på best tilgjengelig kunnskap og faglig konsensus.

– Helsedirektoratet har opprettet tverrfaglige arbeidsgrupper som utarbeider utkast til pakkeforløpene. Forløpene skal være til hjelp for pasienter, pårørende og tjenestene.

Mål for pakkeforløpene
Helsedirektoratet beskriver fem mål for pakkeforløpene:

1. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
2. Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
3. Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
4. Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
5. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Helsedirektoratet ber om høringsinnspill
Helsedirektoratet ber spesielt om innspill på om utkastene:

-Bidrar til å oppnå de fem målene som er beskrevet over?
-Fremstår som nyttig for brukere/pasienter, pårørende og tjenestene?
-Bidrar til god forløpskoordinering?
-Har målepunkter og forløpstider som er relevante og nyttige?

Se mer informasjon på høringssiden.

Oslo 30. juni 2017

Foto: Faglig prosjektleder, Pakkeforløp for psykisk helse og rus Torhild Torjussen Hovdal (arkivfoto)

Legg inn kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Personvern