Olaug Bollestad (KrF) overtar ledelsen av Helse- og omsorgskomiteen

Publisert i Fagrådet

Olaug Bollestad (KrF) overtar ledelsen av Helse- og omsorgskomiteen

Formelt er ikke sammensetningen av de ulike komiteene på Stortinget valgt ennå, men partiene har fordelt sine representanter på de ulike komiteene. Vervene som leder av de ulike komiteene er også fordelt og det er klart at Kristelig Folkeparti får ledervervet i Helse- og omsorgskomiteen. Det vervet får Olaug Bollestad som er en av de få gjenværende fra forrige periode. Hun overtar etter Kari Kjønaas Kjos (FrP) som bytter komité.

Mange nye fjes
Så langt Fagrådet kan se er det kun 5 representanter som også satt i Helse- og omsorgskomiteen forrige periode. Foruten Bollestad blir Sveinung Stensland (H), Bård Hoksrud (Frp), Kjersti Toppe (Sp) og Ingvild Kjerkol (Ap) igjen i komiteen. Flesteparten av de andre medlemmene er nye på Stortinget. Men Arbeiderpartiet plasserer også veteranen, Tore Hagebakken, i Helse- og omsorgskomiteen. Høyres 4 representanter er Sveinung Stensland som er fraksjonsleder, Torill Eidsheim, Marianne Synnes og Erlend Larsen.  Arbeiderpartiets representanter er Ingvild Kjerkol (fraksjonsleder), Tore Hagebakken, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tellef Inge Mørland og Tuva Moflag. Fremskrittspartiets 2 representanter er Bård Hoksrud og Jan Steinar Engeli Johansen. Sosialistisk Venstrepartis representant er tidligere SU-leder Nicholas Wilkinsson. Senterpartiets representant er Kjersti Toppe. Venstres representant er Carl Grimstad og Kristelig Folkepartis representant er Olaug Bollestad som altså får ledervervet.

Flere “ruspolitikere” i kommunalkomiteen
Flere av politikerne med hjerte for rusfeltet tar nå plass i Kommunalkomiteen. Det gjelder blant annet Kari Kjønaas Kjos (Frp), Ketil Kjenseth (V) og Karin Andersen (SV). Det kan kanskje hjelpe med å sikre at midlene fra Opptrappingsplanen for rusfeltet blir benyttet til å styrke kommunalt rusarbeid.

Ser frem til samarbeid
Fagrådet ser frem til å samarbeide med Olaug Bollestad og resten av Helse- og omsorgskomiteen innenfor ruspolitikken. Fagrådet vil alltid være behjelpelig med informasjon og kunnskap om de gode løsningene.

Oslo 9.oktober 2017

Foto: Stortinget

1 kommentar

  1. Bollestads definisjon eller beskrivelse av ordet nestekjærlighet ville være interessant å høre. Når hum i debatt utrykker redsel for nødvendig rus politisk endring er det trolig irrasjonell angst hun føler. Veldig mange har det etter årtier med skrekkpropaganda og feilinformasjon. Den angsten må tas på alvor fordi den trolig føles reel er jeg redd for.

Legg inn kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Personvern