Lettvint om legalisering

Arild Knutsen hevder i et innlegg at jeg refser "alle som vil slutt på undertrykking av rusmiddelbrukere". Jeg mener derimot at det knapt finnes noe mer undertrykkende enn rusavhengighet, og at vi derfor bør ta til motmæle mot lettvinte holdninger

 Les mer

AP-politiker refser alle som vil ha slutt på undertrykking av rusmiddelbrukere

I Telemarksavisa refser tidligere statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Robin Kåss de som har «liberale» holdninger til cannabis (Hasj og marihuana).

 Les mer

Foreldrene hverdagsliggjør rusproblemene overfor barna

Det er utrolig mange barn av foreldre med rus som blir fortalt at de har en normal barndom, sier familieveileder Per Øyvind Lindgren.

 Les mer

Skjerper forskrivningen av vanedannende legemidler

Helsedirektoratet varsler en mer restriktiv praksis for rekvirering av vanedannende legemidler.

 Les mer

Ventetider og fristbrudd

Fristbrudd og ventetider for behandling på sykehus eller annen institusjon innen somatikk (fysisk helse), psykisk helse og rus. Oppdaterte tall til og med mars.

 Les mer

Krever ryddighet fra helseforetaket

Raymond Londal ber Finnmarkssykehuset svare på spørsmål om hvilken lovhjemmel som er lagt til grunn for å flytte DPS Lakselv og legge ned Jansnes i Alta.

 Les mer

En av to alkoholmisbrukere med selvmordstanker

Halvparten av innlagte alkoholmisbrukere sier i en studie at de har hatt alvorlige selvmordstanker, og 30 prosent har forsøkt å ta sitt eget liv.

 Les mer

Nå kan amerikanerne kjøpe hasj på automat

Her får marihuana entusiaster et glimt av Colorados første pot-automat. Colorado er første sted i verden hvor man lovlig kan kjøpe marihuana til rekreasjonsbruk.

 Les mer

«Tar tingene i henda og gjør noe med det»

Teamet for psykisk helse og rus i Bydel Gamle Oslo arbeider recovery-orientert og bidrar til at brukerne får bedre livskvalitet, fastslår forskere i ny evalueringsrapport.

 Les mer

Hjelp oss ut av uføret!

Vår sønn har ramlet mellom alle stoler. Han er psykisk syk og har sittet i varetekt i månedsvis.

 Les mer

Dette er ren økonomisk utnyttelse

Dette er for drøyt. Hvorfor er det så krevende å levere ut min medisin?

 Les mer

En million kroner til ettervern

Rio ReStart har fått en million kroner av arbeids- velferdsdirektoratet og helsedirektoratet.

 Les mer

Trine er «den ene» for mange

Trine Lise Brastad Hansen får barnevernsprisen "Den ene" for sitt arbeid blant barn og familier tilknyttet Fjell skole

 Les mer

Stadig flere gambler med ukjente stoffer

Ungdommer ruser seg mest på «tradisjonelle rusmidler». Men det er stadig flere som er villig til å gamble med syntetiske stoffer.

 Les mer

Ungjenter doper seg på skoleveien

Jenter ned i 13 år er med i et voksende rusmiljø rundt Mæla skole.

 Les mer

Barnas Time: Samtalen om det vanskelige

Siden 2011 har psykiatrisk senter ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen jobbet metodisk med tilbud til barn av foreldre med psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

 Les mer

"Tidlig inn" - opplæringsprogram for søre Sunnmøre

Sjustjerna er i samarbeid med Regionalt opplæringsteam i gang med Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Søre Sunnmøre.

 Les mer

Politiet overvåker nye rusmiljøer

Utekontakten kartlegger nye russcener i Bergen sentrum for å se hva stengningen av Nygårdsparken fører til

 Les mer

Rusteamet ved Salten DPS (SDPS) flytter fra Sjøgata til Mellomåsen

Rusteamet ved Salten DPS, PHR-klnikken, som til nå har vært lokalisert i Sjøgata 22 flytter pr. 30.04. til Mellomåsen.

 Les mer

Oslos narkomane er alvorlig underernært

Mange av Oslos narkomane kan gå flere dager uten mat. Mat med mye sukker og lite næringsstoffer er også et gjennomgående problem for mange narkomane, viser en ny doktorgradsavhandling.

 Les mer

Dette huset skal hjelpe folk i riktig retning

Opptil 30 mennesker kan det nye Friskhuset, som blir et brukersted rettet mot rus, psykiatri og psykisk helse, i Moelv ta imot.

 Les mer

Pasienter møter stengte dører

Nordlandet Distrikspsykiatriske Senter i Kristiansund blir stengt i hele påska og fire uker i sommer.

 Les mer

Tar ekstrabetalt for å hjelpe rusmisbruker Kenneth

Apotekene tar opp til fem ganger medisinprisen i gebyr for denne pasientgruppen.

 Les mer

Rusklinikk full av møkk og mus

Vi er tidligere rusmisbrukere. Det er sikkert ikke så farlig med oss

 Les mer

Har avslørt 13-åringer som bruker cannabis

I 2012 gjorde Halden-politiet 145 narkotikabeslag i kommunen. I fjor var tilsvarende tall 164.

 Les mer

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (AI) er en del av et nytt fagfelt innen sosialfeltet hvor det siktes mot å utvikle sosiale endringer på en offensiv og livfull måte.

 Les mer

Vinflasken bør holde hele uken

Et glass vin hver kveld skader ikke helsen, men la det bli med det ene glasset.

 Les mer

Får gavekort for å holde seg rusfri

Som en takk for arbeidet russen gjør mot bruk av narkotika og kjøring i påvirket tilstand får de en del forskjellige gaver.

 Les mer

Jeg har fått tilbake et verdig liv

Fra å koste det offentlige to millioner kroner med 260 liggedøgn i akuttpost i året, kom jeg meg på fote igjen med tiltak som kostet bare 150 000 kroner.

 Les mer

Kvalitet i ventelistedata

Helsedirektoratet har i samarbeid med helseforetakene foretatt en gjennomgang av ventelistestatistikken og redegjort for de viktigste utfordringene og foreslått tiltak for å forbedre kvaliteten i ventelistestatistikken

 Les mer

Aktivitetsdata fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013

Tall fra Norsk pasientregister viser økning i aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne, mens det for psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en liten nedgang fra 2012 til 2013

 Les mer

God behandling og godt personvern med nye lover

Helseopplysningene skal følge pasienten og være tilgjengelige for helsepersonell som skal gi helsehjelp. Det er det viktigste formålet med regjeringens forslag til ny lov om pasientjournaler.

 Les mer

Forventer at pasientene føres tilbake

Dette er bare en forsmak på hva vi vil oppleve hvis man ruller ut et bredt kommersielt helsevesen i Norge, sier stortingsrepresentant.

 Les mer

Må spare over 60 millioner

Helse- og omsorgstjenesten i Bodø kommune må spare over 60 millioner kroner i året. Det betyr innføring av nytt finansieringssystem større avdelinger på institusjonene.

 Les mer

"Tidlig inn" - opplæringsprogram for søre Sunnmøre

"Tidlig inn" - tidlig intervensjon ved vanskeligheter knyttet til helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

 Les mer

Jeg fryktet det verste, men tok feil

Jon Petter Andersen synes det går fint å bo rett over veien for institusjonen for rus- og psykiatripasienter i Finstadveien

 Les mer

Ansvarlig alkoholhåndtering – nytt område på kommunetorget.no

Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken

 Les mer

Forbudt å ha det moro?

Alkoholloven møter en virkelighet som på nattetid kan være kaotisk og mangfoldig, skriver rusforsker Kristin Buvik om skjenkekontrollørenes arbeid.

 Les mer

Bofellesskap en suksess

Bofellesskapet i Kroksteinåsen betegnes som et suksessprosjekt. Leder Jarle Kræmer gjorde det imidlertid klart at bemanningen må være på dagens nivå.

 Les mer

Boligsosial handlingsplan i Eidsberg ut på høring

Boligsosial handlingsplan i Eidsberg kommune er nå sendt ut på høring – med svarfrist for innspill satt til 5. mai og behandling i kommunestyret allerede før sommerferien, 19. juni.

 Les mer

Ytterligere kjøp fra private innen rusbehandling

Helse Sør-Øst RHF skal kjøpe enda flere behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB).

 Les mer

Høie på ROP

Helse- og omsorgsminister Bent Høie etterlyser økt kompetanse i kommunene når det gjelder psykisk helse og rus.

 Les mer

Skoleungdommer tatt mens de dopet seg

Rektor Inger Persen mener aksepten for narkotika er blitt større. Nå sender hun de ansatte på rus-kurs.

 Les mer

Sparer samfunnet for 2,7 milliarder

Ungdom som får støtte gjennom Kronprinsparets Fond øker sjansen til å gjennomføre utdanning og få jobb.

 Les mer

Tyngre depresjon blant alkoholmisbrukere

Pasienter med både depresjon og alkoholproblemer har alvorligere psykiske symptomer enn de som bare er deprimerte.

 Les mer

Den tapte krigen

Den gamle måten å tenke rundt narkotika, dop og rus på, er stein død.

 Les mer

Jeg visste jo at i enden av det jeg dreiv med lå døden og ventet på meg

40 år gamle Cato Tellefsen tror han hadde vært dau, på sykehus eller i fengsel, hadde det ikke vært for A-larm.

 Les mer

Gruer seg til å være sammen med mor og far

Barn av foreldre med psykiske lidelser sliter og trenger hjelp. Noen av dem gruer seg til samvær med mamma eller pappa og lever med konstant skyldfølelse. Mestring og plassering av ansvar hjelper.

 Les mer

FORUT lanserer ny nettside

Mange barn og unge i utviklingsland lider under fedrenes alkoholbruk, akkurat som her i Norge.

 Les mer

Går imot politiets råd

Politiets advarsel forhindrer ikke at kommunen legger en institusjon for rus og psykiatri til Vensmoen.

 Les mer
april 2014
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30