Ledige stillinger

Velferdsetaten Oslo,  Thereses hus søker assisterende institusjonssjef
Søknadsfrist 22.09.2017. Les utlysningen her

Kirkens bymisjon A-senteret avd Bjølsen søker sykepleiere/vernepleiere sykepleier/vernepleier i turnus 22% helgestilling og tilkallingsvakter/ekstravakter
Søknadsfrist: 22.09.2017. Les utlysningen her

Blå Kors Borgestadklinikken, avdeling Borgestad søker sykepleiere/vernepleiere (studenter) til vikariat i deltidsstillinger
Søknadsfrist: 22.09.2017. Les utlysningen her 

Kristiansand kommune søker 100% og 50% fast stilling som oppfølger, virksomhet Oppfølgingstjenester rus og psykisk helse
Søknadsfrist: 22.09.2017. Les utlysningen her

Kristiansand kommune søker sekretær/ kontormedarbeider – Oppfølgingstjenester rus og psykisk helse
Søknadsfrist: 22.09.2017. Les utlysningen her

Sarpsborg kommune søker spes.sykepleier- Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse
Søknadsfrist: 28.09.2017. Les utlysningen her

Blå Kors Borgestadklinikken, avdeling Loland søker sykepleier/vernepleier (50 % natt)
Søknadsfrist: 30.09.2017. Les utlysningen her

Bakkegaten Bo- og omsorgssenter Bergen søker vernepleier 
Søknadsfrist: 30.09.2017. Les utlysningen her

Blå Kors Borgestadklinikken søker psykolog/psykologspesialist
Søknadsfrist 01.10.2017. Les utlysningen her

Kristiansand kommune søker avdelingsleder – 2 x 100% – Virksomhet oppfølging
Søknadsfrist: 01.10.2017. Les utlysningen her

Karmøy kommune søker sykepleier/vernepleier 70% fast stilling
Søknadsfrist 02.10.2017. Les utlysningen her

Helse Møre og Romsdal TSB Ålesund søker overlege
Søknadsfrist 02.10.2017. Les utlysningen her

Sarpsborg kommune søker psykolog/psykolog spesialist – Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse
Søknadsfrist: 05.10.2017. Les utlysningen her

Skedsmo kommune, Salerudveien boliger søker søker sykepleier/vernepleier/miljøterapeut
Søknadsfrist: 08.10.2017. Les utlysningen her

Frelsesarmeens rusomsorg, Fagerborg søker miljøterapeut
Søknadsfrist: 09.10.2017. Les utlysningen her

Blå Kors Borgestadklinikken avd Skien søker sykepleier/vernepleier
Søknadsfrist 09.10.2017. Les utlysningen her

Asker kommune søker fagkoordinator, psykisk helse og rustjenester
Søknadsfrist: 15.10.2017. Les utlysningen her 

Asker kommune søker miljøterapeuter, 100% fast og vikariat, psykisk helse- og rustjenester
Søknadsfrist: 15.10.2017. Les utlysningen her 

Det er gratis for medlemmer i Fagrådet å annonsere på rusfeltet.no. Send e-post med link til annonsen til fagraadet@rusfeltet.no. For andre koster det 3000 kroner pr annonse.

Personvern