Ledige stillinger

Blå Kors bosenter Tromsø søker sykepleier (100% og 50%)
Søknadsfrist 01.08.2017. Les utlysningen her

Blå Kors bosenter Tromsø søker fagarbeider/assistent (23% helg)
Søknadsfrist 01.08.2017. Les utlysningen her

Normal Norge søker administrasjonssekretær (20%)
Søknadsfrist: 04.08.2017. Les utlysningen her

Kirkens Bymisjon Drammen søker jobbkonsulent til prosjektet “NY START”
Søknadsfrist 06.08.2017. Les utlysningen her

Blå Kors bosenter Arendal søker virksomhetsleder
Søknadsfrist 07.08.2017. Les utlysningen her

Bergen kommune ambulerende overdoseteam søker konsulenter og miljøterapeuter
Søknadsfrist: 13.08.2017. Les utlysningen her

NKS Kvamsgrindkollektivet avdeling Borkny i Melhus søker miljøterapeut
Søknadsfrist 13.08.2017. Les utlysningen her

Blå Kors Lade Behandlingssenter Trondheim søker avdelingsleder
Søknadsfrist 13.08.2017. Les utlysningen her

 

 

For annonsering, ta e-post med link til utlysning eller kontakt med sekretariatet på fagraadet@rusfeltet.no.
Annonsering er gratis for medlemmer i Fagrådet. For ikke medlemmer koster det 3000 kroner pr annonse.

 

 

Personvern