Ledige stillinger i rusfeltet

Stiftelsen Solliakollektivet har to ledige stillinger som sykepleier/vernepleier
Søknadsfrist: snarest

Helse Møre og Romsdal HF, poliklinisk rusbehandling TSB Ålesund søker Forløpskoordinator
Søknadsfrist: 15.august 2018

Rus og psykisk helsetjeneste (ROP) i Karmøy kommune søker saksbehandler til fast stilling
Søknadsfrist 16. august 2018

Helse Møre og Romsdal HF – Ålesund behandlingssenter søker Lege i spesialisering (LIS) – TSB
Søknadsfrist: 19.august 2018

Blå Kors, behandlingssenter Loland søker psykologspesialist
Søknadsfrist 19. august 2018

Blå Kors Norge søker Kommunikasjons- og markedssjef
Søknadsfrist: 20.august 2018

Asker kommune søker psykisk, helse og rus sykepleier/vernepleier
Søknadsfrist 22. august 2018

Kirkens Bymisjon søker avdelingsleder til avdeling for gatenære lavterskeltilak
Søknadsfrist: 23. august 2018

Frelsesarmeens behandlingssenter Stavanger søker psykolog/psykologspesialist
Søknadsfrist: 25.august 2018

Blå Kors, Borgestadklinikken avd. Skien søker ny seksjonsleder
Søknadsfrist 26. august 2018

Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helse og rus ved Ålesund sykehus søker sykepleier/vernepleier til vikariat
Søknadsfrist 26. august 2018

Blå Kors Borgestadklinikken, enhet for rus og psykisk lidelse (ROP – TSB) søker miljøterapeuter 
Søknadsfrist 2. september 2018

FOU-seksjonen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin St.Olavs Hospital søker forskningsleder/seksjonsleder til fast stilling
Søknadsfrist 16. september 2018

 

 

Det er gratis for medlemmer i Fagrådet å annonsere på vår nettside.
Send en e-post til fagraadet@rusfeltet.no med link til annonsen du ønsker å publisere.

For ikke-medlemmer koster det 3000 kroner pr annonse.

Personvern og cookies