Ledige stillinger i rusfeltet

 

proLAR Nett søker sykepleiere for kortere oppdrag til Hepatittbussen
Søknadsfrist snarest

Bergen kommune, Strax-huset søker sykepleier/vernepleier – 2. gangs utlysning!
Søknadsfrist 29.04.2018

Stiftelsen Fossumkollektivet, avd. Spydeberg søker psykolog/psykologspesialist i vikariat 
Søknadsfrist 29.04.2018

Kirkens Bymisjon Oslo, Natthjemmet søker avdelingsleder i vikariat
Søknadsfrist 01.05.2018

Valdresklinikken søker psykolog/psykologspesialist
Søknadsfrist 01.05.2018

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet søker psykolog i spesialisering
Søknadsfrist 03.05.2018

Stiftelsen Fossumkollektivet, avd. Primæren søker nestleder 
Søknadsfrist 13.05.2018

Blå Kors Borgestadklinikken søker samhandlingskonsulent til seksjon for familier og gravide
Søknadsfrist 13.05.2018

 

 

Det er gratis for medlemmer i Fagrådet å annonsere på vår side.
Send en e-post til fagraadet@rusfeltet.no med link til annonsen du ønsker å publisere.

For ikke-medlemmer koster det 3000 kroner pr annonse.

Personvern