Ledige stillinger i rusfeltet

Blå Kors Fredrikstad søker lønnskonsulent i 50%
Søknadsfrist: Snarest. Les utlysningen her

Kristiansand kommune, Sykepleier / vernepleier 100% vikariat – Rus og psykisk helse vest
Søknadsfrist: 17.11.2017. Les utlysningen her

SANKS, UPA Karasjok – Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF søker lege i spesialisering
Søknadsfrist 19.11.2017. Les utlysning her

Sykepleie på hjul søker sykepleier
Søknadsfrist 19.11.2017. Les utlysningen her

Blå Kors behandlingssenter Slemdal søker sykepleier/ spesialsykepleier/ vernepleier/ vernepleier med videreutdanning, ledig fast stilling 80%
Søknadsfrist: 19.11.2017. Les utlysningen her

Blå Kors behandlingssenter Slemdal søker sykepleier/ spesialsykepleier/ vernepleier/ vernepleier med videreutdanning til en 14% helgstilling 
Søknadsfrist: 19.11.2017. Les utlysningen her

Blå Kors behandlingssenter Slemdal søker sykepleier/ spesialsykepleier/ vernepleier/ vernepleier med videreutdanning som tilkallingsvikar
Søknadsfrist: 19.11.2017. Les utlysningen her

Asker kommune, Psykisk helse og rustjenester søker feltsykepleier
Søknadsfrist: 19.11.2017. Les utlysningen her

Stiftelsen Fossumkollektivet søker autorisert vernepleier/sykepleier som medlever 
Søknadsfrist: 19.11.2017. Les utlysningen her

Blå Kors Lade behandlingssenter søker psykiatrisk sykepleier 
Søknadsfrist: 19.11.2017. Les utlysningen her

Blå Kors Lade behandlingssenter søker psykiatrisk sykepleier , 16% helgstilling
Søknadsfrist: 19.11.2017. Les utlysningen her

Veslelien Kirkens Bymisjon søker psykolog/psykologspesialist
Søknadsfrist: 26.11.2017. Les utlysningen her

Kirkens bymisjon, Enga søker sykepleier
Søknadsfrist: 29.11.2017. Les utlysningen her

Kirkens bymisjon, Enga søker miljøterapeut
Søknadsfrist: 29.11.2017. Les utlysningen her

SANKS, VPP Lakselv – Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF søker lege i spesialisering
Søknadsfrist 30.11.2017. Les utlysning her 

Stiftelsen Bergensklinikkene avd Skuteviken søker sykepleier/vernepleier/miljøterapeut 
Søknadsfrist 01.12.2017. Les utlysning her

Stiftelsen Bergensklinikkene avd Hjellestad søker nattevakt – miljøarbeider
Søknadsfrist 01.12.2017. Les utlysning her

Blå Kors Haugaland A-senter søker psykolog/psykologspesialist
Søknadsfrist 17.12.2017. Les utlysningen her

 

Det er gratis for medlemmer i Fagrådet å annonsere på rusfeltet.no. Send e-post med link til annonsen til fagraadet@rusfeltet.no. For andre koster det 3000 kroner pr annonse.

Personvern