Ledige stillinger i rusfeltet

Bergensklinikken søker Klinikksjef poliklinikk
Søknadsfrist snarest

Akan – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk søker rådgiver
Søknadsfrist snarest

Blå Kors, Kompasset Oslo søker erfaren terapeut
Søknadsfrist 23.02.2018

Os kommune, Eining Helsetjenester søker ruskonsulent i 100% fast stilling
Søknadsfrist 23.02.2018

Sandnes kommune, ved Mestringsenheten søker miljøterapeuter
Søknadsfrist 25.02.2018

Blå Kors, Borgestadklinikken søker ferievikarer i behandlingsenhetene
Søknadsfrist 25.02.2018

Stiftelsen Solliakollektivet søker ny avdelingsleder
Søknadsfrist 28.02.2018

Stiftelsen Finnmarkskollektivet søker faste vikarer
Søknadsfrist 28.02.2018

Incognito Klinikk søker Fagleder/psykologspesialist
Søknadsfrist 04.03.2018

Bergensklinikken søker vernepleier
Søknadsfrist 09.03.2018

Manifestsenteret utvider sin virksomhet og søker ansatte fra flere yrkesgrupper
Søknadsfrist 13.03.2018

Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for psykisk helse og rus – Avd. DPS Nordmøre og Romsdal og DPS Molde søker overlege i psykiatri
Søknadsfrist 13.03.2018

Karmøy kommune ved Rus-og psykisk helsetjeneste søker ferievikarer
Søknadsfrist 01.04.2018

 

Det er gratis for medlemmer i Fagrådet å annonsere på vår side.
Send en e-post til fagraadet@rusfeltet.no med link til annonsen du ønsker å publisere.

For ikke-medlemmer koster det 3000 kroner pr annonse.

Personvern