Ledige stillinger i rusfeltet

Kirkens bymisjon, 24SJU søker sykepleier med videreutdanning i rus eller psykisk helse. Vikariat med mulighet for fast ansettelse. Tiltredelse snarest. Kontakt 24SJU på tlf: 23689898

Aleris ungplan og BOI søker vernepleier/sykepleier
Søknadsfrist snarest

Frelsesarmeens behandlingstun, Fetsund søker sykepleier/vernepleier (vikariat)
Søknadsfrist: Snarest

Stiftelsen Solliakollektivet søker sykepleier/vernepleiere til to faste stillinger
Søknadsfrist snarest

Bergen kommune, Etat for psykisk helse og rus søker rusfaglig spesialist til FACT team
Søknadsfrist 23. juni 2018

Bergen og Os kommune søker erfaringskonsulent til FACT team
Søknadsfrist 23. juni 2018

Stiftelsen Fossumkollektivet avd Sørligard søker avdelingsleder  
Søknadsfrist 24. juni 2018

Frelsesarmeens rusomsorg, Elevator søker sykepleier/vernepleier
Søknadsfrist 26. juni 2018

Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk psykisk helse og rus søker spesialsykepleier
Søknadsfrist 28. juni 2018

Østremtunet, Karmøy kommune søker helsefagarbeidere til fast nattevakt
Søknadsfrist 28. juni 2018

Strax -huset, Bergen kommune søker sosionom til dagavdeling
Søknadsfrist 30. juni 2018

 

 

Det er gratis for medlemmer i Fagrådet å annonsere på vår nettside.
Send en e-post til fagraadet@rusfeltet.no med link til annonsen du ønsker å publisere.

For ikke-medlemmer koster det 3000 kroner pr annonse.

Personvern