Ledige stillinger

Stiftelsen Solliakollektivet søker ny kollektivmedarbeider
Søknadsfrist 30.05.2017. Les utlysningen her

Ringsaker kommune, psykisk helse og rustjenester, søker miljøterapeut og sykepleier
Søknadsfrist 18.05.2017. Les utlysningene her

Tyrilistiftelsen søker kokk og psykolog
Søknadsfrist 24.05.2017. Les utlysningen her

 

For annonsering, ta e-post med link til utlysning eller kontakt med sekretariatet på fagraadet@rusfeltet.no.
Annonsering er gratis for medlemmer i Fagrådet. For ikke medlemmer koster det 3000 kroner pr annonse.

 

 

Personvern