Lite fokus på rus i DPS

– Våre tilsyn viser at psykisk helsevern har lite rutiner for å kartlegge pasientenes rusbruk og lite integrert behandling av rus- og psykisk...

Les mer

Ny film: Natta pappa hentet oss

I dokumentarfilmen «Natta pappa hentet oss», på kino nå, skildrer filmskaper Steffan Strandberg sin egen barndom med en mor som hadde en alvorlig alkohollidelse. Filmen har høstet gode...

Les mer

Medisinfrie tilbud: Musikkterapi

Med utgangspunkt i sin egen praksis som musikkterapeut ved en lukket psykiatrisk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, har Hans Petter Solli intervjuet pasienter diagnostisert med psykose om deres erfaringer med musikkterapi. Studiet...

Les mer

Skinbetting – en ny type spillhverdag?

Når vi snakker om spilleproblemer skiller vi ofte mellom penge- og dataspillproblemer. I den senere tid har imidlertid dette skillet blitt noe mer uklart. Såkalt «skinbetting» illustrerer denne utviklingen, dette er gambling som tar...

Les mer

De narkomane er syke, ikke kriminelle

I dag klokka 13 på fredag den 13. oktober fikk helseminister Bent Høye overrakt 13 tekster om en mer human narkotikapolitikk. Han bør nå benytte sin historiske sjanse til å bli helseministeren som avkriminaliserer narkotika i...

Les mer

Blå Kors glad for gjennombrudd

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å opprette en tilskuddsordning for å dekke pensjonskostnader for ideelle og andre virksomheter som har levert lovpålagte...

Les mer

Fastlegene alle fortjener

Jeg blir sint på et byråkratisk og lite medmenneskelig system, når engasjerte fastleger som vil ha akutt helsehjelp til en rusavhengig opplever å bli avvist ved flere...

Les mer
Personvern