Rydder i uhjemla husorden

«Slik gjør vi det her» er ikke lenger gangbar mynt i husordensregler i TSB. I et nytt skriv rydder Helsedirektoratet opp i hva husordensregler og andre liknende lokale bestemmelser kan – og ikke kan – regulere. Mange...

Les mer

Når moralisme er viktigere enn menneskeverd

For et par uker siden gikk KrFs Olaug Bollestad hardt ut mot regjeringens prøveprosjekt med heroinassistert behandling (HAB) og skriver at «staten ikke kan gi opp de rusavhengige». Jeg kan berolige henne med at hun heldigvis...

Les mer

Å bli behandlet godt

I høst og tidlig neste år kommer det seks pakkeforløp innen psykisk helse og rus. De innebærer at den som er syk får vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem...

Les mer
Personvern og cookies