ROP-snakk: Ny rusreform

Morten Brodahl møter i denne episoden Kenneth Arctander Johansen for å snakke om blant annet utnevnt utvalg til forberedelse av ny rusreform, avkriminalisering, Portugal-modellen, fokuset på ROP-lidelser, samt viktigheten av konstruktivt samarbeid og diskusjon...

Les mer

FNs kriminalitetskommisjon

Solberg annonserte i sin tale at Norge vil gi støtte til arbeidet i UNODC Cybercrime Programme med 35 millioner norske kroner. Med det tredobles budsjettet til dette arbeidet og Norge blir den klart største...

Les mer

Borettslag i Oslo kan bli slukt av staten

Aker sykehusområde skal utvikles med et lokalsykehus for tverrfaglig rusbehandling, somatikk og psykisk helsevern. I fjor bestilte Helse Sør-Øst, gjennom Rambøll Norge, oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for...

Les mer
Personvern