Kristen rusomsorg

I disse dager pågår forhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene om budsjettet for 2019. For ideelle tiltak innen rusomsorgen vil resultatet ha stor...

Les mer

Ruset på spillet

«Liv» har spilt bort 700 000 kroner. Behandlingen hun ble tilbudt er den samme som narkomane får, selv om «Liv» har behov for annen...

Les mer

Pasientens rusbehandling

Stortinget mener den ideelle velferden bør styrkes. Likevel opplever ideelle aktører som driver rusbehandling at pasienter mister tilgang til deres...

Les mer

Nasjonal strategi mot hepatitter

Regjeringen lanserer en revidert nasjonal strategi mot hepatitter. Strategien har to overordnede mål: Antallet som blir smittet med hepatitt C i Norge skal reduseres med 90 prosent innen 2023 sammenlignet med 2018, og ingen...

Les mer
Personvern og cookies