Pillenes pris

Praksis rundt bruk av angst- og sovemedisiner har en del fellestrekk med måten en kjedekollisjon oppstår på. Å dele ut benzodiazepiner og z-hypnotika er blitt en del av sykepleiernes...

Les mer

Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen

I et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og KoRus-Nord er det utviklet et støttemateriell for rusmiddelforebyggende arbeid i skolen: «Støttemateriell: Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen – Forslag til...

Les mer
Personvern