De første dagene er de mest kritiske!

De første dagene er de mest kritiske!

Forskere fra Seraf har gjennomført en omfattende studie på dødsfall etter løslatelse fra fengsel. Studien ble presentert under et lanseringsseminar 20.mars. Resultatene var delvis som forventet, men tallene var mer entydig enn det forskerne...

Les mer

SV går inn for avkriminalisering

SV går inn for avkriminalisering

Under sitt landsmøte i helgen gikk SV inn for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika. Partiet mener politiets ressurser bør brukes på å ta de som produserer, smugler og selger, ikke brukerne. Partiet...

Les mer

Færre pasienter i rusbehandling!

Færre pasienter i rusbehandling!

Tall fra 2016 viser at det var en nedgang i antall pasienter som får rusbehandling på 1,6% fra 2015. Årsaken er en større nedgang i antall pasienter i Helse Sør-Øst (3,7%). Helse Sør-Øst har en...

Les mer

Tillater og dyrker forskjellene

Tillater og dyrker forskjellene

Engasjementet rundt Fagrådets arbeid er stort og denne uka var sekretariatet invitert til å besøke flere av Stiftelsen Fossumkollektivets avdelinger i Østfold og Akershus. Daglig leder Finn Arctander (bildet v.) guidet oss gjennom dagen...

Les mer

Høyre går for avkriminalisering

Høyre går for avkriminalisering

Landsmøtet i Høyre gjorde flere ruspolitiske vedtak som vil, hvis andre partier støtter dette, bety store endringer i norsk ruspolitikk i neste stortingsperiode.  Landsmøtet gikk enstemmig inn for å avkriminalisere bruk og besittelse av...

Les mer

Stor ombygging på Samtun

Stor ombygging på Samtun

For tiden er det høy aktivitet på Samtun. Imidlertid er aktiviteten av en annen karakter enn det som vanligvis foregår der, det er bygningsarbeidere som rår grunnen. Høsten 2016 ble det påbegynt et tilbygg...

Les mer

Med tur og opplevelser som metode

Med tur og opplevelser som metode

Opplevelser, mestring, felleskap og delte gleder og sorger – alt med overføringsverdi til hverdagslivet. Det er tanken bak flere av opplevelsesturene som personer med rusproblemer får tilbud om. Konseptet vi kanskje kjenner best fra mediebildet, er TV2...

Les mer

Sprøyterommets muligheter!

Sprøyterommets muligheter!

Rusfeltet representerer stor bredde i diskusjonen rundt ulike typer lavterskeltiltak, og sprøyterom er et godt eksempel på tiltak som har skapt mye debatt. Sprøyterommet i Oslo har allerede eksistert i 12 år og Bergen kommune åpnet sitt sprøyterom 1. november...

Les mer

Mange ledige stillinger i rusfeltet!

Mange ledige stillinger i rusfeltet!

Er du på utkikk etter ny jobb? På Fagrådets nettside er det nå registrert over 25 ledige stillinger hos medlemsvirksomhetene. Det er stillinger som institusjonssjef, vernepleier, institusjonskokk, rådgiver, arbeidsleder, avdelingsleder, direktør, psykolog/psykologspesialist, sykepleier, lege i spesialisering, overlege, økonomisjef,...

Les mer

Kraftfull satsing på musikkterapi

Kraftfull satsing på musikkterapi

Flere kommuner og spesialisthelsetjenester har begynt å ta anbefalingene om å tilby musikkterapi på alvor. Anbefalingene om å tilby musikkterapi står i flere retningslinjer; Retningslinjene for rusbehandling, Retningslinje for avrusning og retningslinje for utredning,...

Les mer
Personvern