Tvang på 19 minutter!

Tvang på 19 minutter!

ROPTV er en viktig ressurs for kunnskapsspredning i rusfeltet. Enkeltpersoner og virksomheter har via kanalen gratis tilgang på oppdatert kunnskap på en rekke tema. Flere har oppdaget muligheten for å styrke diskusjonen i interne...

Les mer

Tankevirus – et helt nytt mestringskurs!

Tankevirus – et helt nytt mestringskurs!

Tankevirus er et helt nytt mestringskurs som vant Helseprisen 2016. Jobber du med psykisk helse og rusproblematikk i kommune eller i spesialisthelsetjeneste, kan du nå melde deg på en høstens kurslederopplæring. Opplæringen tar en...

Les mer

Egen podcast om rus og ruspolitikk!

Egen podcast om rus og ruspolitikk!

Tredje program i podcasten Rett på! publiseres denne uka med temaet avhengighet! – Vi kommer til å følge rusfeltet tett i tiden som kommer både faglig, politisk, forskningsmessig og på bruker nivå, sier initiativtager og...

Les mer

Gratis medlemskap ut året – meld dere inn nå!

Gratis medlemskap ut året – meld dere inn nå!

Benytt muligheten – meld dere inn i Fagrådet og få gratis medlemskap ut 2017 med alle medlemsfordeler. Dette inkluderer fordeler allerede på fagkonferansen 4.-5. november med redusert deltakeravgift. Bli en del av fellesskapet Bli med å sikre...

Les mer

Spesialisthelsetjenesten med eller uten arbeid?

Spesialisthelsetjenesten med eller uten arbeid?

Spesialisthelsetjenesten – det være seg sykehusavdelinger eller ideelle rusinstitusjoner har en rekke krav og forventninger knyttet til sine tjenester. Oppgavene har etter rusreformen i 2004 blitt spisset ut fra diagnose og medisinsk behandling. Nye...

Les mer

Nye kortfilmer om å være pårørende

Nye kortfilmer om å være pårørende

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) har laget 3 kortfilmer om hvordan pårørende til rusavhengige opplever sin hverdag. Filmene tar utgangspunkt i hva pårørende synes er viktig i møte med behandlingsapparatet, og de underbygger behovet for...

Les mer

Sterk RØST i Bergen

Sterk RØST i Bergen

– RØST er brukerkonferansen som skaper innovasjon i rusfeltet, fremmer kjærligheten som en helsefremmende kraft og bringer brukere, pårørende og fagfolk sammen til årets viktigste konferanse! Slik oppsummerer Bergensklinikkene, på sin nettside, konferansen som fant...

Les mer

Toppmøte om musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet

Toppmøte om musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet

Musikkterapi får stadig mer oppmerksomhet og flere spaltemeter i media. Stillinger dukker opp både innen rusbehandling, psykisk helsevern og i kommunale oppfølgingsteam. Selv om musikkterapi er anbefalt i nasjonale faglige retningslinjer for både psykose, rusmiddelproblemer/avhengighet og avrusning,...

Les mer
Personvern