Ungdom etterlyser ny barnevernsdebatt!

Ungdom etterlyser ny barnevernsdebatt!

Forandringsfabrikken ønsker en ny barnevernsdebatt i Norge, en debatt som tar utgangspunkt i svar fra barn og unge om hva som er godt barnevern. NRK, Dagbladet og flere andre medier og samfunnsdebattanter har den...

Les mer

Ny og utvidet overdosestrategi

Ny og utvidet overdosestrategi

Stortingets flertall går etter all sannsynlighet inn for en ny og utvidet overdosestrategi. Overdosestrategien skal inneholde tiltak mot overdoser av sterke smertestillende medikamenter og at relevante faglig miljøer får innflytelse på strategien. Helse og...

Les mer

Fagrådets årsmøte 26.april 2018

Fagrådets årsmøte 26.april 2018

Torsdag 26.april kl 15.00 åpner styreleder Kirsten Frigstad Fagrådets årsmøte i Oslo kongressenter. Årsmøtet er Fagrådets øverste organ og gjennom sine vedtak og uttalelser setter årsmøtet retningen for arbeidet det neste året.Det er også...

Les mer

Prøver ut «the missing link» i rusbehandling!

Prøver ut «the missing link» i rusbehandling!

«Vi slipper deg ikke» er Bergensklinikken avdeling Hjellestad sin nye satsing på forsterket pasientoppfølging etter utskrivelse. Prosjektet prøver ut en ny rutine der de ringer pasientene regelmessig og systematisk i løpet av det første...

Les mer

Vi har fått mer penger – har det blitt bedre?

Vi har fått mer penger – har det blitt bedre?

Midt i opptrappingen av behandlings- og oppfølgingstilbudene til folk med rusproblemer – og midt i debattene om anbudsprosesser, nyetableringer, nedleggelser og NOU om helse framfor straff, inviterer Fagrådet til ruspolitisk seminar. Der vil vi...

Les mer

FACT i alle kommuner i Hedmark!

FACT i alle kommuner i Hedmark!

Fylkesmannen i Hedmark har i samarbeid med Kompetansesenter rus-region øst (KoRus-Øst), NKROP og NAPHA etablert forprosjekter for etablering av rurale/landlige FACT team i alle de 22 kommunene og alle fire DPS regionene i Hedmark....

Les mer

Endelig er NOU-utvalget klart!

Endelig er NOU-utvalget klart!

Samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotika skal flyttes fra justis- til helsesektoren. I statsråd 23. mars oppnevnte regjeringen utvalget som skal forberede gjennomføringen av rusreformen. Utvalget skal utrede og foreslå en modell for...

Les mer
Personvern