Fem nye pakkeforløp ute til høring!

Fem nye pakkeforløp ute til høring!

Fem nye pakkeforløp innen psykisk helse og rus er sendt ut på høring fra Helsedirektoratet. Høringsfrist er 1. april. Pakkeforløpene skal implementeres fra september 2018. De fem pakkeforløpene, sammen med flere anbefalinger om hvordan somatisk...

Les mer

Vi drikker mer alkohol enn før!

Vi drikker mer alkohol enn før!

En oppdatert folkehelserapport med tall fra 2016 viser at nordmenn over 15 år i gjennomsnitt drikker nær sju liter ren alkohol per år. Dette er en oppgang fra 2015 da forbruket var på seks liter...

Les mer

Nå kommer brukerrom og HAB

Nå kommer brukerrom og HAB

Regjeringen har varslet en rusreform som skal overføre ansvaret for reaksjoner på bruk og besittelse av illegale rusmidler fra justis- til helsesektoren. Civita, en liberal tankesmie, inviterte denne uken til frokostmøte der tema var...

Les mer

Fortvilelse blant foreldre i LAR

Fortvilelse blant foreldre i LAR

Denne uken presenterte avisen Bergens Tidende et doktorgradsarbeid om barn eksponert for rusmidler og ulike typer medisiner med overskriften «Bildene kan tyde på at hjernen til LAR-barna er skadet». NTB fulgte opp med overskriften...

Les mer

Fast treningstilbud i behandling!

Fast treningstilbud i behandling!

Hvorfor og hvordan skal vi systematisk arbeide med trening som behandling? Dette var utgangspunktet for inspirasjonssamlingen ved Haukeland Universitetssykehus denne uken. Samlingen var et resultat av et samarbeid mellom Rådet for psykisk helse, Treningspoliklinikken...

Les mer

Brukerstyrte senger som kjernetilbud!

Brukerstyrte senger som kjernetilbud!

Brukerstyrte senger er det bærende prinsipp ved Blå Kors Haugaland A-senter i Haugesund. Tilbudet er for pasienter som tidligere har vært innlagt i døgnbehandling. Pasientene kan selv vurdere om de trenger noen dagers innleggelse...

Les mer

Med vekt på verdighet

Med vekt på verdighet

En bredde av helhetlige, sammenhengende og godt integrerte tjenester var det som møtte Fagrådets styre da de besøkte Rus og psykisk helsetjenesten i Karmøy kommune denne uken. En engasjert leder, John Gunnar Liknes (bildet...

Les mer

Overdosestrategien forlenges ut 2018!

Overdosestrategien forlenges ut 2018!

Fagrådet er blitt gjort kjent med at Overdosestrategien 2014 – 2017 videreføres i 2018  og i løpet av året inkluderes 15 nye kommuner. Samtidig arbeider Helse- og omsorgdepartementet med en ny overordnet strategi knyttet...

Les mer
Personvern