Fagrådet besøkte Trasoppklinikken

Fagrådet besøkte Trasoppklinikken

Trasoppklinikken har eksistert i 60 år. I januar 2017 fikk de ny klinikkleder, Anita Ellefsen (på bildet sammen med Fagrådets leder Jan Gunnar Skoftedalen). Fredag 30. juni besøkte sekretariatet klinikken som i 2016 hadde nær...

Les mer

Gatemagasinet =Oslo åpner kaffebaren =Kaffe

Gatemagasinet =Oslo åpner kaffebaren =Kaffe

Gatemagasinet =Oslo som i snart tolv år har gitt vanskeligstilte og rusavhengige i hovedstaden en verdig jobb gjennom gatemagasinsalg åpner onsdag 28. juni kaffebaren =Kaffe. Gatemagasinet har de siste to månedene hatt god hjelp av...

Les mer

Mandag 26. juni er verdens narkotikadag

Mandag 26. juni er verdens narkotikadag

26. juni er FNs internasjonale dag for å bedre arbeidet mot narkotika. I år markerer en rekke organisasjoner i Norge dagen, med appeller i flere byer rundt om i landet. FN har markert verdens narkotikadag...

Les mer

Kraftig økning av leger i TSB

Kraftig økning av leger i TSB

Statistisk sentralbyrå har lagt frem statistikk for aktivitet, driftskostnader, døgnplasser og årsverk i spesialisthelsetjenesten. For Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) viser tallene en fortsatt økning på alle områder med unntak av polikliniske konsultasjoner, der det er en nedgang....

Les mer

Forbilde: Nullvisjon for Hepatitt C innen 10 år!

Forbilde: Nullvisjon for Hepatitt C innen 10 år!

En av fire pasienter ved lavterskeltiltaket Suchthilfe Wien er smittet av Hepatitt C. De av pasientene som er smittet og som får substitusjonsbehandling (tilsvarende vår legemiddelassisterte rehabilitering LAR) får parallelt medisiner mot Hepatitt C. Fagrådet...

Les mer

Fortsatt store regionale forskjeller i LAR

Fortsatt store regionale forskjeller i LAR

Statusrapporten 2016 om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge viser store regionale forskjeller på en rekke områder til tross for at alle 19 helseforetak nå har desentralisert LAR-behandling og at det er utarbeidet felles retningslinjer....

Les mer

20 personer på studietur til Wien

20 personer på studietur til Wien

Hvert år arrangerer Fagrådet studietur for alle medlemsvirksomhetene for å bygge nettverk, hente inspirasjon og erfaringer fra andre land. I 2016 gikk turen til Roma. Onsdag 7. juni reiste Fagrådet sammen med 20 ansatte...

Les mer
Personvern