Innmelding

Medlemskap i Fagrådet:

Tiltak, virksomheter og organisasjoner som har personer med avhengighet og/eller rusproblemer som sin målgruppe kan bli medlem. For eksempel spesialisthelsetjeneste, kommune, stiftelse, forsknings- og undervisningsinstitusjon, helseforetak, bedrift, brukerorganisasjon.

Medlemskap gir mange fordeler. Fagrådet samler bredden i rusfeltet og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet rusfelt gjør oss sterkere i viktige saker. Som medlem kan en komme med innspill og påvirke hva som er prioriterte oppgaver for Fagrådet og hva som skal være Fagrådets holdning i ulike saker. Alle blir hørt i Fagrådet.

I tillegg kommer økonomiske fordeler ved blant annet sterkt reduserte priser på de viktigste møteplassene i  rusfeltet: Nasjonal Rusfagkonferanse, Nasjonalt Ruspolitisk seminar og Nasjonale høringskonferanser, tilbud om deltakelse på Fagrådets årlige studieturer, stipendordning,  gratis annonsering på Fagrådets nettside www.rusfeltet.no av ledige stillinger, egne kurs, seminarer og aktiviteter. Fagrådets nettside har over 10 000 unike brukere hver måned.
Se informasjonsbrosjyre her…

Fagrådets styre har medlemmer som er valgt fra ulike deler av rusfeltet og satt til å gjennomføre Fagrådets arbeidsplan som vedtas på Årsmøtet. Arbeidsplan kan du lese her…

Vil du vite mer om medlemskap kontakt leder Jan Gunnar Skoftedalen telefon 41474290

For innmelding/ søknadskjema klikk her: skjema-for-innmelding-gjeldende-fra-2017

Personvern