Fagrådets stipend

For ansatte i Fagrådets medlemsorganisasjoner er det opprettet et stipend på inntil kroner 20.000,-

  • Stipendiet kan søkes for deltakelse på internasjonale konferanser, kongresser eller seminarer innen rusfeltet
  • Det stilles som vilkår at søkeren bidrar til å synliggjøre behandlingsmodeller, tiltak eller resultater gjennom muntlig eller skriftlig presentasjon på aktuell konferanse, seminar eller kongress. Budsjett må vedlegges søknaden
  • Det kan søkes om stipend for konferanse, seminar eller kongress som allerede er gjennomført

Søknadsfrist er 15. august 

Personvern