Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid

2017: Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2017 ble tildelt Petter Nyquist alias Petter uteligger. Med sitt engasjement, sin varme og likeverdige tilnærming har han bidratt til å øke kunnskapen om avhengighet og motivert mange, til å møte folk med rusproblemer og deres pårørende, med et mer åpent sinn. Fagrådet mener at Nyquist har gjort argumentene for å hjelpe, til allemannseie. Han har også turt å utfordre de etablerte systemene på en måte som har skapt fellesskapsfølelse mer enn splid. Petter Uteligger har gitt det norske folk innsikt i redselen, usikkerheten, sulten, rastløsheten og søvnløsheten som preger livet på gata

2016: Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2016 ble tildelt redaktør Astrid Renland i tidsskriftet Rus & Samfunn. Hun fikk tildelt prisen for å ha holdt den ruspolitiske diskusjonen oppe i mange år, for å være en tydelig og kritisk røst, en kultur- og fellesskapsbygger og en kilde til kunnskap. For å ha meningers mot og evne til å utfordre.

2015: Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2015 ble tildelt Thorvald Stoltenberg for hans innsats for å få ruspolitikk på dagsorden, hans tilnærming til rusavhengige, – folk er folk, og hans arbeid som leder av Stoltenbergutvalget. Prisen var kunst av glasskunsteren Aino Jensen.

2014: Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2014 ble tildelt statsminister Erna Solberg for bla. den måten hun brakte rusfeltet helt til topps i valgkampen 2013, både i partilederdebatter, statsministerdueller og på valgnatten i diskusjonen om hva som blir viktigste sak etter valgseieren, hvor hun tok frem satsingen på et bedre rusfelt. Det ble under utdelingen av prisen også vist til henens valg av helseminister hvor Bent Høie ble fremhevet som en utmerket minister for rusfeltets utfordringer, Samt at det ble pekt på opptrappingene av rusfeltet i Statsbudsjett 2014 både gjennom styrking av helseforetakenes rusbehandling og i private ideelle klinikker. Videre  at de øremerkede midlene til kommunale rustiltak kom tilbake i budsjettet og at det allerede var i gang arbeid med en Opptrppingsplan for hele rusfeltet. Prisen var kunst av glasskunstneren Aino Jensen

Finn mer om Ruspolitisk pris til Erna Solberg her

Fagrådet opprettet prisen for godt ruspolitisk arbeid i 2013 for å øke interessen og bevisstheten rundt det ruspolitiske arbeidet. Fagfeltet og brukerne var den gang lavt politisk prioritert og betegnelsen «sitter nederst ved bordet» ble ofte brukt. Den første prisen ble tildelt Stortingsrepresentant Laila Davøy fra Kristelig Folkeparti for sin mangeårig innsats for rusfeltet. Prisen var kunst av glasskunstneren Aino Jensen

Det er ansatte og ledere i medlemsvirksomheter i Fagrådet som har forslagsrett. Forslag skal være begrunnede. Det er selvfølgelig ingen krav til at kandidat skal være ansatt eller leder i medlemsvirksomhet.

.

Personvern