Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid

Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid utdeles hvert år under Fagrådets Nasjonale Fagkonferanse.

Forslag til prisvinner kan sendes med begrunnelse fra medlemsvirksomheter til Fagrådets sekretariat. Fagrådets pris tildeles en person som har gjort seg bemerket med godt rusfaglig arbeid. 

Tidligere prisvinnere har blant annet vært: Frid A. Hansen, Kjell Dalan, Reidun og Øyvind Hansen, Martin Blindheim og Tone Øien, Tobbi Kvaale, Inger Granby og Liv Jessen, Hans Olav Fekjær, Helge Waal, Ulf Jansen, Arne Klyve, Sverre Nesvåg, Lise Åsmundstad, Dagfinn Haarr, Edle Ravndal, Rita Nilsen, Øistein Kristensen, John Arild Schillinger, Inger Lise Bjerknes, Arild Knutsen,  Egil Nordlie, Gabrielle Welle-Strand og Susanne Jørgensen.

Fagrådets pris 2017 gikk til direktør Lilleba Fauske Velferdsetaten Oslo Kommune og tidligere direktør ved Stiftelsen Bergensklinikken Erling Pedersen.

Personvern og cookies