Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid

Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid utdeles hvert år under Fagrådets Nasjonale Fagkonferanse.

Forslag til prisvinner kan sendes med begrunnelse fra medlemsvirksomheter til Fagrådets sekretariat. Fagrådets pris tildeles en person som har gjort seg bemerket med godt rusfaglig arbeid. 

Tidligere prisvinnere har blant annet vært: Frid A. Hansen, Kjell Dalan, Reidun og Øyvind Hansen, Martin Blindheim og Tone Øien, Tobbi Kvaale, Inger Granby og Liv Jessen, Hans Olav Fekjær, Helge Waal, Ulf Jansen, Arne Klyve, Sverre Nesvåg, Lise Åsmundstad, Dagfinn Haarr, Edle Ravndal, Rita Nilsen, Øistein Kristensen, John Arild Schillinger, Inger Lise Bjerknes, Arild Knutsen og Egil Nordlie og Gabrielle Welle-Strand.

Fagrådets pris 2016 gikk til Susanne Jørgensen fra Bærum kommune. Susanne Jørgensen er sosionom og familieterapeut med videreutdanning i psykiatri. Hun har arbeidet med rusavhengige i Bærum kommune i en årrekke. Mange av menneskene hun har møtt har fått nye liv. Susanne Jørgensen har jobbet direkte med brukere i alle disse årene, og med et engasjement, faglig forståelse og hjertevarme som har kommet utallige rusavhengige til gode. Susanne er en sterk representant for alle dem som faktisk gjør jobben – som holder ut dag etter dag og år etter år i direkte kontakt med brukere, og som følger dem i deres opp- og nedturer.

Personvern