Ansatte og Styret

Den daglige driften av Fagrådet ivaretas av et sekretariat med to ansatte. Fagrådet ledes av et styre med en styreleder og inntil 8 styremedlemmer som representerer:

 • Omsorg/rehabilitering
 • Klinikk/poliklinikk/psykiatrisk ungdomsteam
 • Kollektiv/terapeutiske samfunn/ langtidsbehandling
 • Forebygging/ forskning/ undervisning
 • Eierorganisasjon/ helseforetak/ offentlige institusjoner/ stiftelser
 • Kommunal instans
 • Brukerorganisasjon
 • Et styremedlem velges uavhengig av virksomhetstilknytning

Ta gjerne kontakt på e-post Fagrådet eller telefon 22 42 44 77.

 • Alle
 • Leder
 • Rådgiver
 • Sekretær
 • Styreleder
 • Styremedlem
Personvern