Om Fagrådet

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er en nasjonal fag- og ruspolitisk medlemsorganisasjon for virksomheter, brukerorganisasjoner og tiltak som har personer med rusproblemer som sin målgruppe.

Fagrådet er landets største paraply- og medlemsorganisasjon innen rusfeltet og representerer bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon. Blant medlemmene finnes i tillegg brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og organisasjoner for pårørende.

Formål og funksjon:
Fagrådets formål er å synliggjøre, samle, drøfte og formidle faglige erfaringer, brukererfaringer, forskning og de ruspolitiske konsekvensene, – for å sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og ressursmessige betingelser.

Styreleder Fagrådet:
Kirsten Frigstad
telefon: 92691794

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Nedre Slottsgt. 7
0157 Oslo
telefon 22 42 44 77
epost: Fagrådet
kontonr. 5202.05.52255

Medlemmer av styret og ansatte i sekretariatet

 

Personvern