Fagrådet i møte med Bent Høie – om hjelp framfor straff

Publisert i Fagrådet

Fagrådet i møte med Bent Høie – om hjelp framfor straff

Fagrådets ledelse møtte mandag 4. desember Helse- og omsorgsminister Bent Høie til et timeslangt møte om aktuelle ruspolitiske saker. Hovedtema under møtet var regjeringens arbeid med å endre samfunnets reaksjon på bruk og besittelse; fra straff til hjelp.

Helse framfor straff
Høie uttalte allerede for ett år siden, på Fagrådets ruspolitiske seminar, at målet var å sette ned et NOU- utvalg som vil tydeliggjøre en reform knyttet til å flytte rusavhengighet fra justis- til helsesektoren. Høie stod fast ved dette målet i møtet og presiserte at reformen reiser mange viktige spørsmål. Utvalget må inkludere endringer i lovbestemmelser, angi en dimensjonering av hjelpetjenester og konkrete endringer innen justis- og helsetjenester. Høie hadde også spennende tanker i hvilken grad personer med alkoholavhengighet skal innlemmes i en norsk modell.

På møtet med Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok:
Styreleder Kirsten Frigstad, styrets nestleder Anders Dalsaune Jansen, leder Jan Gunnar Skoftedalen og rådgiver Torhild Kielland. Fra Helse- og omsorgsdepartementet deltok statssekretær Anne Grethe Erlandsen, fagdirektør Christian Sohlberg, seniorrådgiver Tore Sørensen og avdelingsdirektør Øystein Ellingsen.

Oppstart av NOU etter nyttår
Høie ønsker et grundig forarbeid der et offentlig NOU-utvalg får et godt mandat å jobbe ut i fra. Per i dag gjenstår samtaler med Venstre før en endelig politisk plattform blir definert. Det mest realistiske er derfor en oppstart av arbeidet vinter/vår 2018 der regjeringen ser for seg ca to – tre år med grundig arbeid, både knyttet til lovendringer og planer for dimensjonering av, og eventuelle endringer i tjenesteapparatet. -Med en endring fra straff til helse må vi se nærmere på hvilke tjenester det blir større behov for og hvilke det blir mindre behov for, sa Høie i møtet.

Han håper at reformen blir vedtatt i løpet av inneværende fire-års periode og er klar for implementering fra neste periode.

Fagrådet signaliserte tydelig at vi ønsker fortgang i arbeidet. Høie bekreftet at oppgavene er prioritert. Han ville imidlertid sørge for et grundig forarbeid for å sikre bred forståelse for reformen.

Videre samarbeid
Høie ønsker videre dialog og samarbeid med Fagrådet knyttet til NOU-prosessen. Fagrådet representerer nærmere 200 virksomheter gjennom sine 127 medlemmer.

Fagrådets styre var nylig i Portugal og fikk erfare hvilke grep som har vært avgjørende for et godt resultat i Portugals ruspolitikk. Fagrådets styre står bak hovedprinsippene i modellen, og mener at et NOU utvalg må drøfte grundig hvilke deler av modellen som kan passe inn i norsk sammenheng.

Oslo 4. Desember 2017

Foto: regjeringen.no

6 Kommentarer

 1. Dette handler ikke bare rom rusavhengige, men om ansvarlige voksne cannabisnytere sin rett til å slippe straff eller tvangsbehandling. FN-anbefalingene er tydelige, og jeg mener man må vedta en umiddelbar avkriminalisering som er ekte og ikke falsk for at Norge skal operere i tråd med menneskerettighetene. Dette lukter mer av det samme; tvangsbehandling, inngripende tiltak og trenering. Det er liksom bare de som er «avhengige» som er verdige.

  • Det er fremskritt men veien kan fort bli kronglete å gå hvis norske myndigheter skal kjøre overgang fra straff til hjelp uten å se nyansene som må tas med for å nå alle brukergruppene og gi aksept for narkotika til eget bruk?

 2. Det neste skrittet innen voksenopplæringen blir nettopp det: å nyansere bruk, misbruk, skade og privatliv. 15 % av de som prøver alkohol, blir avhengige. Det har verken loven eller moralen noe problem med: Synd, men sant. Du skal få både Antabus og fargestifter. Men røyker du bønner eller tar Ritalin du ikke har fått på resept, er faren for avhengighet bare 9-10 %. Ifølge myndighetene er likevel ALL rusbruk (selvfølgelig med et merkelig, hyklerisk unntak for alkohol), rusMISbruk. Det er en latterlig løgn. Når du drikker øl, hvor går grensen mellom medisinering og «kos»? Innrøm det: Du vet ikke.

 3. NOU 2002:4 bør ligge til grunn for videre arbeid. Fagrådet risikerer og fremstå som alibi ved og fortsette med tilbud som paragraf 12 og rehabilitering i fengsel. La storting ta ansvar for tullet de har holdt på med i 5o år og hold stien ren.

 4. Kan Fagrådet vennligst gi en mer utfyllende forklaring på hva dette har med saken å gjøre. Sitat:
  «Høie hadde også spennende tanker i hvilken grad personer med alkoholavhengighet skal innlemmes i en norsk modell».

  Det er ikke forbundet med straff å drikke alkohol, bortsett fra i det offentlige rom. Heller ikke å være i besittelse av alkohol så lenge varene er lovlig tilegnet/kjøpt . Og løsgjengerloven ble opphevet i 20005.

  • Hei Odd
   Fra Fagrådets side skal vi være forsiktig med å forklare hva Høie mener. Både Høie og Fagrådet er godt kjent med at alkohol er en lovlig vare så lenge den er lovlig tilegnet/kjøpt. Som du kjenner godt til er alkohol det rusmiddelet flest bruker og som skaper store utfordringer. Høie var opptatt av en norsk modell må vurdere hvorvidt personer med alkoholrelaterte problemer kan innlemmes i en slik modell, men at det må overlates til NOU-utvalget å vurdere. Men det handler ikke om å gjeninnføre edruskapsnemdene

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies