Debatt om brukermedvirkning på Arendalsuka!

Publisert i Fagrådet

Debatt om brukermedvirkning på Arendalsuka!

Fagrådet setter ruspolitikk på dagsorden inn mot valgkampen og deltar for første gang med stand og flere arrangement under Arendalsuka.

Torsdag 17. august inviterer Fagrådet i samarbeid med Tyrilistiftelsen til debatt klokka 10-11 med overskriften Brukermedvirkning inn i idiotien? Vi stiller spørsmål ved om definisjonen og praktiseringen av brukermedvirkning har kommet ut av kurs? Mange beskriver en bekymring over at fag går på bekostning av misforstått brukermedvirkning. Målet om rusfrihet er mange steder senket til et mål om å ruse seg mindre, og pasienter i døgnbehandling har nå muligheten til å velge bort de delene av behandlingen “de ikke liker”. Innleder er Vidar Hårvik, leder i brukerorganisasjonen MARBORG.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Adresse er de nye lokalene til Tyrilistiftelsen i Vesterveien 3. Velkommen!

Les mer om arrangementet i Arendalsukas avis her

Oslo 9. august 2017

Foto: Torhild Kielland/ helsenorge.no (Anne-Lise Kristensen, pasientombud Oslo)

1 kommentar

  1. Denne kommentaren har jeg lagt inn tidligere også, men ser behovet for å gjøre det igjen. Jeg registrerer at Hårvik som forfattet det opprinnelig innlegget, ikke svarte på noen av de spørsmål jeg stilte den gang. Kanskje han gjør det denne gangen ? Det er lov å håpe. Hvor er det man har anledning til å velge bort deler av behandlingen ? Er man virkelig fortsatt der at man mener at den rusavhengige selv ikke har greie på hva man trenger ? Dette er absurditeter jeg trodde vi var ferdige med nå. Men den gang ei ! Jeg vet ikke hvilke institusjoner Hårvik mener man kan gjøre dette, for det sier han ingenting om og det er således heller ikke mulig å etterprøve påstandene hans. Derimot spiller påstandene hans rett i hendene på enkelte behandlingsmiljøer. Særlig den typen behandling hvor man blir utsatt for et “program” alle skal i gjennom og formes etter. Typisk kollektivene og 12 trinnsbehandlingssteder. Det er klart de ikke ønsker at brukermedvirkning skal forstyrre deres ideologisk baserte behandling. De er overhodet ikke tilrettelagt for noen som helst form for individuell behandling fordi alle må i gjennom det samme programmet. Videre, hva er galt med at målet for noen i en behandling dreier seg om å “ruse seg mindre” ?Å bli rusfri er som regel en lang prosess. Det kan for mange være et veldig godt skritt på veien til en eventuell senere rusfrihet. Er total rusfrihet det eneste saliggjørende for Hårvik ? Hårvik fastholder også den arkaiske holdningen om at en rusavhengig ikke vet hva som trengs. De fleste rusavhengige vet nok hva som trengs, men trenger hjelp til å få det til. Dersom Hårvik faktisk mener at man skal dyrke de rusavhengiges ressurser og kapasiteter, men samtidig ikke tror at de selv har innsikt i sin egen livssituasjon, er det jo en grell selvmotsigelse. Det er en behandlingssituasjon jeg ikke vil være i, men som jeg dessverre har vært utsatt for altfor mange ganger ! Og lite godt kom av det.

Legg inn kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Personvern