Arbeidsplan 2017

Årsmøtet i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon vedtok 12.mai følgende arbeidsplan for 2017-2018.

1.            RUSFAGLIG

a)           Fagrådet skal ta opp og synliggjør viktige rusfaglige saker

b)           Fagrådet skal arbeide for at forskning i rusfeltet stimuleres og utviklingsarbeid dokumenteres

c)            Fagrådet skal arbeide for at rus- og avhengighet opprettholdes som eget fagområde.

d)           Fagrådet skal følge med på pakkeforløp i rusfeltet bidrar til en reell forbedring

e)           Fagrådet skal fokusere på arbeid og aktivitet som en del av rehabiliteringsarbeidet

f)            Fagrådet skal være en pådriver til at egnede boliger prioriteres

g)           Fagrådet skal arbeide for god brukermedvirkning og myndiggjøring av brukerne

h)           Fagrådet skal være pådriver for erfaringskompetanse i tjenestene

i)            Fagrådet skal arbeide for mangfoldige, tilgjengelig og helhetlige tjenester i rusfeltet.

2.            RUSPOLITIKK

a)           Fagrådet skal ta opp og synliggjør aktuelle ruspolitiske saker

b)           Fagrådet skal være en pådriver for at utredningen om helsehjelp fremfor straff iverksettes tidlig i neste stortingsperiode

c)            Fagrådet skal arbeide for Opptrappingsplanen følges opp ute i kommunene

d)           Fagrådet skal følge med på at finansieringen bidrar til gode pasientforløp.

3.            AKTIVITETER

a)            Fagrådet skal arrangere:

  • Studietur
  • Fagkonferanse
  • Ruspolitisk seminar
  • Aktuelle høringskonferanse
  • Nettverksmøter og faglig forum
  • Ruspolitiske og rusfaglige debattmøter

b)           Fagrådet skal aktivt:

I.            Fremme ledige stillinger hos medlemsorganisasjoner

II.            Fremme kurs og konferanser hos medlemsorganisasjoner

4.            ORGANISASJON

a)            Utvikle og utvide sekretariatet med nødvendig kompetanse for å kunne gi medlemmer råd, veiledning og undervisning. Videre ha nødvendig kompetanse og ressurser til å utvikle og drive prosjekter.

b)           Utvikle og utvide samarbeid med andre aktuelle aktører

c)            Utvikle møteplassene slik at Fagrådet er den mest aktuelle rusfaglige og ruspolitiske arena

 

Oslo 23.mai 2017

 

 

 

Personvern