Aktiviteter

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon står for de viktigste møteplassene i rusfeltet og arrangerer årlig Nasjonalt Ruspolitisk seminar, Nasjonal Rusfagkonferanse samt aktuelle Nasjonale høringskonferanser. I tillegg gir Fagrådet  høringsuttalelser til statlige myndigheters utredninger, planer, veiledere og retningslinjer samt til lover og forskrifter som berører rusfeltet. Årlig arrangerer Fagrådet internasjonal studietur for medlemsvirksomhetenes ansatte.

 

 

logo

Personvern